Arbetsmiljölagen

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
Kriterierna för en god arbetsmiljö finns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån
Kriterierna för en god arbetsmiljö finns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån
denna text kan man ställa följande krav på en bra studie- och arbetsmiljö:
denna text kan man ställa följande krav på en bra studie- och arbetsmiljö:
-
* en sund och säker miljö
+
* En sund och säker miljö
-
* möjlighet att lära och utvecklas
+
* Möjlighet att lära och utvecklas
-
* meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter
+
* Meningsfulla och engagerande föreläsningar, studie- och arbetsuppgifter
-
* rätt att medverka i utformningen av studiernas uppläggning och innehåll
+
* Rätt att medverka i utformningen av studiernas uppläggning och innehåll
-
* möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter
+
* Möjlighet till eget ansvar, samarbete och gemenskap med andra studenter
-
===Ansvar===  
+
== Ansvar ==
Det är prefekten på institutionen, eller om delegering skett, avdelningsföreståndaren/motsv. på avdelningen, som har ansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombud och [[studerandeskyddsombud]] ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på
Det är prefekten på institutionen, eller om delegering skett, avdelningsföreståndaren/motsv. på avdelningen, som har ansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombud och [[studerandeskyddsombud]] ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på
ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön.  
ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön.  
Rad 14: Rad 14:
Arbetsmiljöverket tillhandahåller material och kan svara på frågor. http://www.av.se/
Arbetsmiljöverket tillhandahåller material och kan svara på frågor. http://www.av.se/
-
<references>
+
== Referenser ==
 +
<references />

Versionen från 10 maj 2011 kl. 18.56

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen [1] (med ett fåtal undantag). Kriterierna för en god arbetsmiljö finns i Arbetsmiljölagens andra kapitel och utifrån denna text kan man ställa följande krav på en bra studie- och arbetsmiljö:

Ansvar

Det är prefekten på institutionen, eller om delegering skett, avdelningsföreståndaren/motsv. på avdelningen, som har ansvaret för arbetsmiljön. Skyddsombud och studerandeskyddsombud ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och kan begära att åtgärder vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket tillhandahåller material och kan svara på frågor. http://www.av.se/

Referenser

  1. http://www.av.se/lagochratt/aml/
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda