Arbetsordning

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(+kategori)
 
Rad 10: Rad 10:
== Referenser ==
== Referenser ==
<references />
<references />
 +
 +
[[Kategori:Juridik]]

Nuvarande version från 10 maj 2013 kl. 19.05

Arbetsordning är ett organisatoriskt styrdokument, ofta med stadgeliknande upplägg, men med ett innehåll som ska vara lättare att ändra och beskriver mer detaljerat om hur arbetet inom organisationen går till. Ofta innehåller även arbetsordningen ett antal delegeringar av beslutsrätt och beskriver vem som ska fatta vilka beslut.

Studentkårens arbetsordning

Lärosätets arbetsordning

Varje lärosäte ska besluta "om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten".[1] Denna regel infördes i och med autonomireformen 2010. Regeringen beslutade då att högskolornas inre organisation inte längre skulle ingå i högskoleförordningen. Samtidigt beslutades att lärosätenas styrelser skulle besluta om lärosätenas organisation.

Varje lärosäte beslutar själva vad som ska ingå i arbetsordningen. Det är vanligt att man anger vilka beslutande organ som finns vid högskolan, samt vilken rätt de har att besluta om saker. Det är också vanligt att lokala regler för studentrepresentation finns i arbetsordningen.

Referenser

  1. 2 kap. 2 § 8 p. högskoleförordningen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda