Deltidstudier vid sjukdom

Från SFS Wiki

Version från den 4 maj 2011 kl. 12.36 av Fredrik (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Idag inte är möjligt att kombinera partiell sjukskrivning med deltidstudier och erhålla ekonomiskt stöd för båda. Eftersom det endast är möjligt att få sitt studiemedel avskrivet vid hel studieoförmåga är det inte heller möjligt att kombinera ersättning genom sjukförsäkringen inom studiemedelssystemet med studiemedel. Det är möjligt, rent teoretiskt, att kombinera sjukskrivning och studier, men då de ekonomiska stöden ej går att kombinera skulle det i praktiken vara svårt för många att försörja sig i en sådan situation.

Den parlamentariska socialförsäkringskommittén har fått i uppdrag att analysera och föreslå regler för hur arbetsförmåga respektive studieförmåga ska kunna kombineras.

Hur drabbas de studerande?

Dagens system innebär att en studerande som blir sjuk inte kan studera på deltid med full ersättning. Det får ofta konsekvensen att den sjuke studerande fortsätter att studera på heltid trots att denna saknar hel studieförmåga. Resultatet kan bli att den studerande inte når sina prestationskrav och inte blir berättigad fortsatt studiemedel nästkommande termin. Det kan också få konsekvensen att den sjuka tvingas att helt avbryta sina studier för att denna inte klarar av att nå prestationsmålen, även om denna skulle ha förmåga att klara av exempelvis halvtidstudier. För personer som är sjukskriva och har sjukpenning skulle möjligheten att kunna börja studera deltid innebära att tröskeln ut ur sjukskrivningen sänktes.

Läs vidare SFS trygghetshandbok [1] Stärkt stöd för studier - Enkelt, tryggt flexibelt, SOU 2009:28 [2] Sjukpenning och studiestöd, Försäkringskassan [3] Studerande och trygghetssystemen SOU 2003:130 [4]

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda