Doktorsexamen

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En doktorsexamen är en akademisk examen på forskarnivå och omfattar 240 hp. En doktorsexamen avslutar utbildningen på forskarnivå. Både vetenskapliga och konstnärliga doktorsexamen regleras i examensordningen. Det krävs att doktoranden har blivit godkänd vid de prov och den vetenskapliga avhandling som ingår i utbildningen och som motsvarar minst 120 hp. Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligt vid en offentlig disputation. För konstnärlig doktorsexamen försvaras istället ett dokumenterat konstnärligt forskningsprojekt.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda