Ekonomiskt bistånd

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
Rad 8: Rad 8:
-
Undersökning ''[[http://www.sfs.se/sv/node/830 Studenter om den studiesociala utredningen]]'' (2009) som SFS, Tria och TCO genomförde visade på att 5 % studenterna hade ansökt om ekonomiskt bistånd någon gång under studietiden. Det kan dock konstateras att studerande på den gymnasiala vuxenutbildningen är den grupp av studerande som oftast beviljas ekonomiskt bistånd.
+
Undersökning ''[http://www.sfs.se/sv/node/830 Studenter om den studiesociala utredningen]'' (2009) som SFS, Tria och TCO genomförde visade på att 5 % studenterna hade ansökt om ekonomiskt bistånd någon gång under studietiden. Det kan dock konstateras att studerande på den gymnasiala vuxenutbildningen är den grupp av studerande som oftast beviljas ekonomiskt bistånd.
Det finns ingen exakt siffra över hur många studerande som har/tar ekonomiskt bistånd. Det beror på att studiemedlet inte berättigar till ekonomiskt bistånd och socialtjänsten kan därmed inte ange studier som orsak till biståndet. Kommuner tenderar även att bevilja ekonomiskt bistånd till studerande i olika grad beroende på utbildningsform.
Det finns ingen exakt siffra över hur många studerande som har/tar ekonomiskt bistånd. Det beror på att studiemedlet inte berättigar till ekonomiskt bistånd och socialtjänsten kan därmed inte ange studier som orsak till biståndet. Kommuner tenderar även att bevilja ekonomiskt bistånd till studerande i olika grad beroende på utbildningsform.

Versionen från 10 maj 2011 kl. 12.00

Alla som bor i Sverige och som inte klarar sitt uppehälle, eller har en sambo som har pengar eller exempelvis äger sitt boende, kan få hjälp av socialtjänsten. Det ekonomiska biståndet, kallas även ibland försörjningsstöd eller socialbidrag.


Enligt Socialstyrelsens allmänna riktlinjer för ekonomiskt bistånd fastslås att försörjningen av studerande bör ske genom studiemedelsystemet. Undantag kan ske om den studerande har sökt arbete under ledigheter men inte fått något, i väntan på första löneutbetalningen under ledigheter, i akuta nödsituationer eller om personen deltar i grundläggande svenskundervisning och inte kan tillgodoses genom deltidsarbete. Enligt Socialstyrelsen riktlinjer bör inte socialnämnderna ställa krav på de studerandes studiestöd ska räcka under exempelvis sommar uppehållet.


Studerande som blir arbetslösa och som inte kvalificerar sig för a-­kassan, eller sjuka och inte kvalificerar sig till sjukförsäkringen, kan komma att behöva vända sig till socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd.


Undersökning Studenter om den studiesociala utredningen (2009) som SFS, Tria och TCO genomförde visade på att 5 % studenterna hade ansökt om ekonomiskt bistånd någon gång under studietiden. Det kan dock konstateras att studerande på den gymnasiala vuxenutbildningen är den grupp av studerande som oftast beviljas ekonomiskt bistånd. Det finns ingen exakt siffra över hur många studerande som har/tar ekonomiskt bistånd. Det beror på att studiemedlet inte berättigar till ekonomiskt bistånd och socialtjänsten kan därmed inte ange studier som orsak till biståndet. Kommuner tenderar även att bevilja ekonomiskt bistånd till studerande i olika grad beroende på utbildningsform.


Prövningen är alltid individuell och därför kan socialtjänsternas bedömningar skilja sig åt. Det finns även vittnesmål om att en del kommuner har som praxis att inte bevilja ekonomiskt stöd till studerande under sommaren vid arbetslöshet. Kommunernas tillämpning av regelverket skiljer sig åt, exempelvis gällande huruvida en studerande kan få ekonomiskt bistånd under ferier. Många kommuner beviljar ekonomiskt bistånd till studerande på den grundläggande vuxenutbildningen, det för att denna utbildning är nödvändig för att i framtiden klara en egen försörjning. För högskolestuderande beviljas ekonomiskt bistånd oftast endast vid akuta nödsituationer.

Läs vidare

SOU 2009:28 Stärkt stöd för studier - enkelt tryggt och flexibelt, bilaga 7 [1]

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda