Enskilda utbildningsanordnare med examensrätt

Från SFS Wiki

Version från den 6 maj 2011 kl. 10.50 av Frida (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

De regler som finns för utformningen av utbildningen, studentinflytande m.m. i högskoleförordningen, gäller inte för de enskilda utbildningsanordnarna. Högskoleverkets genomgång av möjligheterna för studenterna att hävda sina rättigheter gentemot de enskilda utbildningsanordnarna har visat att studenterna i de flesta fall är hänvisade till civilrättsliga processer (vända sig till domstol på egen hand eller med hjälp av advokat) om man inte kan komma överens. Detta behöver inte innebära en sämre rättssäkerhet, men i praktiken kan det vara svårare för en student att väcka talan mot en högskola än att överklaga högskolans beslut till Överklagandenämnden för högskolan eller göra en anmälan till Högskoleverket, inte minst på grund av de kostnader som kan uppstå för studenten vid en civilrättslig process. Till detta kommer att studenterna ofta inte är medvetna om att det offentliga regelverket inte gäller för dem förrän de vänder sig till exempelvis Högskoleverket och då får veta att de regler de vill åberopa inte är tillämpliga på deras högskolor. Den allmänna slutsatsen är därför att studenterna hos enskilda utbildningsanordnare har sämre rättsliga förutsättningar än studenter vid statliga högskolor att hävda sina rättigheter hos oberoende instanser utanför utbildningsanordnarna. Högskoleverket anser att studenter borde ha samma grundläggande rättsskydd oavsett om högskolan är offentlig eller enskild.Högskoleverket menar att studenter hos enskilda utbildningsanordnare har rättsligt stöd för att hävda rätten till inflytande över utbildningen. Vidare är likabehandlingslagen (diskrimineringslagen från och med den 1 januari 2009) uttryckligen tillämplig, utom möjligheten att överklaga utbildningsanordnarens beslut till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

Offentlighetsprincipen gäller för Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping samt, i begränsad omfattning, Handelshögskolan i Stockholm. Några villkor om insyn har dock inte ställts för de andra enskilda utbildningsanordnarna. Det betyder att deras studenter inte tillförsäkras någon möjlighet till insyn.


http://www.hsv.se/download/18.5dc5cfca11dd92979c480001294/0837R.pdf Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildnings-anordnare med examensrätt

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda