Förvaltningslagen

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
-
Eftersom högskolan utgör en förvaltningsmyndighet omfattas den av alla de regler som omgärdar myndigheter. De viktigaste gemensamma reglerna finns i '''förvaltningslagen'''. Vissa bestämmelserna där är bra att känna till för studenter, till exempel högskolornas serviceskyldighet som går ut på att enskilda ska få hjälp med upplysningar så fort som möjligt.  Hur lång tid det får ta att rätta en [[tentamen]] kan härledas till en allmän regel i förvaltningslagen om att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Justitieombudsmannen har utifrån det uttalat att en norm om tre veckors rättningstid var ändamålsenlig. Uttalandet gällde en 5-poängskurs (7,5 högskolepoäng).  
+
Eftersom högskolan utgör en förvaltningsmyndighet omfattas den av alla de regler som omgärdar myndigheter. De viktigaste gemensamma reglerna finns i '''förvaltningslagen'''.  
 +
 
 +
===serviceskyldighet===
 +
Vissa bestämmelserna där är bra att känna till för studenter, till exempel högskolornas serviceskyldighet som går ut på att enskilda ska få hjälp med upplysningar så fort som möjligt.   
 +
===Rättningstid===
 +
Hur lång tid det får ta att rätta en [[tentamen]] kan härledas till en allmän regel i förvaltningslagen om att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Justitieombudsmannen har utifrån det uttalat att en norm om tre veckors rättningstid var ändamålsenlig. Uttalandet gällde en 5-poängskurs (7,5 högskolepoäng).  
<ref>http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/vanligafragorochsvar/examination.4.5593f6be118cbb45b1b800067.html</ref>
<ref>http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/vanligafragorochsvar/examination.4.5593f6be118cbb45b1b800067.html</ref>

Versionen från 11 maj 2011 kl. 09.48

Eftersom högskolan utgör en förvaltningsmyndighet omfattas den av alla de regler som omgärdar myndigheter. De viktigaste gemensamma reglerna finns i förvaltningslagen.

serviceskyldighet

Vissa bestämmelserna där är bra att känna till för studenter, till exempel högskolornas serviceskyldighet som går ut på att enskilda ska få hjälp med upplysningar så fort som möjligt.

Rättningstid

Hur lång tid det får ta att rätta en tentamen kan härledas till en allmän regel i förvaltningslagen om att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Justitieombudsmannen har utifrån det uttalat att en norm om tre veckors rättningstid var ändamålsenlig. Uttalandet gällde en 5-poängskurs (7,5 högskolepoäng).

[1] [2]

Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.
  1. http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/vanligafragorochsvar/examination.4.5593f6be118cbb45b1b800067.html
  2. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19860223.htm
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda