Filosofiska fakulteternas studentkår/Erfarenheter

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Märklig organisation

FFS hade en organisation som bestod i att fullmäktige utsåg kårstyrelsen, men varje sektion hade ett eget fullmäktige (sektionsmöte) som bestod av representanter från de olika ämnesgrupperna. Sektionsmötet utsåg sektionsstyrelsen, och sektionerna bar sina egna arvoderingar. Det hade vissa fördelar (närhet till egna beslut, stor egen makt osv), men jag tycker såhär i efterhand att det var lite märkligt att det inte fanns någon tydlig koppling mellan fullmäktige/kårstyrelse och sektionerna, bortsett från att en kårpresidial alltid närvarade vid sektionsmötena. //Tobias, SFS wikiråd 26 december 2012 kl. 00.24 (CET)

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda