Hälsovetenskapliga studentkåren i Göteborg

Från SFS Wiki

Version från den 19 maj 2011 kl. 09.06 av Jesper (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Hälsovetenskapliga Studentkåren i Göteborg var en liten studentkår vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Studentkåren bildades 1997 och var då en sammanslagning av bland annat vårdvetenskapliga studentkåren, laboratorievetenskapliga studentkåren och sjukgymnastkåren.

HVS var en liten kår med kort historia som endast stod på egna ben fram till 1 juli 2010 då den gick samman med Medicinska Föreningen i Göteborg, MFG och Odontologiska Föreningen i Göteborg, OF, och bildade Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS.

HVS var tidigt i sin historia medlem i SFS, men gjorde ett försök att begära utträde 2005. HVS misslyckades då att begära utträde enligt stadga, och hade meddelat detta för sent till SFS. Detta hade SFS haft överseende med, och behandlade ansökan om utträde ändå. Då HVS inte hade brutet verksamhetsår så byttes styrelse och presidium efter nyår, och åsikterna om medlemskap i SFS började svänga. Den representant från HVS som då gick upp i talarstolen uppmanade helt enkelt fullmäktige att inte bevilja utträdet, och hänvisade till att förfarandet inte gått rätt till enligt stadga, och så blev det, fullmäktige beviljade inte HVS utträde.[1]


Efter denna händelse dröjde det ända till 2010 innan HVS begärde utträde igen, då helt enligt stadga. HVS var tydliga med att det inte var en misstyckandeförklaring mot SFS, utan utträdet berodde på att HVS's organisationsnummer skulle komma att upphöra och varken OF eller MFG var medlemmar i SFS. HVS ansåg med det att man ville vara tydliga mot organisationen gällande sitt medlemskap och göra rätt för sig denna gången. Den nya kåren SAKS beviljades 2011 inträde i SFS.

Källor

  1. Tyvärr finns tunt med underlag för denna berättelse, och grundar sig endast på muntliga historier, och artikelförfattaren har inte hittat skriftliga underlag som kan bekräfta innehållet. Men det är en kul historia!
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda