Härskartekniker

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (+kategori)
 
Rad 50: Rad 50:
== Referenser ==
== Referenser ==
<references />
<references />
 +
 +
[[Kategori:Mötesteknik]]
 +
[[Kategori:Påverkanshunden]]

Nuvarande version från 10 maj 2013 kl. 11.07

Härskartekniker är ett antal tekniker för att befästa makt i till exempel ett möte. Begreppet myntades av den norska sociologen och politikern Berit Ås. Främjartekniker[1] är motsatsen till härskartekniker, alltså att istället för att på oschyssta sätt befästa sin makt, så används tekniker för att lyfta fram varandras goda egenskaper. Främjartekniker beskrivs bland annat i fullmäktigehandboken från SFS fullmäktige 2012.

Innehåll

Härskartekniker

Osynliggörande

Det du säger eller gör är oviktigt. Det kan handla om att du aldrig får ordet, och när du får ordet lyssnar ingen, pillar med papper/dator och så vidare.

Förlöjligande

Används för att få din åsikt att verka löjlig. Någon gör sig lustig över dig eller det du säger på ett osakligt sätt. Till exempel genom att kommentera på din dialekt.

Undanhållande av information

Att inte lägga alla korten på bordet. Det kan handla om att inte alla får handlingar, eller att handlingar kommer mycket sent. Det kan också handla om att besluten redan är fattade informellt i ett annat sammanhang där inte alla deltagit.

Dubbel bestraffning

Vad du än gör är det fel. Om du jobbar mycket så prioriterar du inte fritid och hälsa, och om du prioriterar fritid och hälsa så jobbar du för lite. Kan vara särskilt vanligt bland arvoderade inom studentkårer.

Påförande av skuld och skam

Sker ofta genom en kombination av flera ovanstående tekniker. Går ut på att få dig att skämmas eller känna skuld över något, trots att det legat utanför din kontroll. Speciell på så vis att det till stor del upplevs inombords i förhållande till övriga härskartekniker. Till exempel om du inte fått handlingar så får du veta att du borde gått in på hemsidan själv och laddat ner dem (trots att de skulle skickats ut).

Objektifiering

Att se personer som objekt snarare än för vilka de är som personer. Kan ges uttryck genom att kommentera på personers utseende.

Våld eller hot om våld

Att utnyttja fysisk styrka för att få sin vilja igenom, eller att på olika sätt påpeka att den möjligheten finns.

Främjartekniker

Synliggörande

Se varandra och varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor. Synliggörande kan till exempel handla om att referera till vad någon sagt utan att själv ta åt sig äran för det.

Upphöjande

Lyft fram varandras prestationer. Det ska inte vara förbjudet att skämta med varandra, se bara upp så att inte skämten blir ett sätt att trycka till varandra.

Framhållande av information

Sträva efter att alla får all relevant information för att kunna delta. Alla har samma ansvar för att sprida informationen vidare. Information är makt - den som blir utan relevant information får minskat inflytande.

Hänsynstagande

Ta hänsyn till varje deltagares livssituation och allas olika förutsättningar och möjligheter.

Avlastning

Avlastning handlar om att säga nej i tid samt atta acceptera ett nej från andra. Att vara ute i god tid är att redan från början fördela uppgifter utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Subjektifiering

Att möta andra människor som subjekt. Att lita på att alla tar ansvar för att kommunicera sina känslor och önskemål tydligt och därför utgå från att det som sägs är det som finns.

Bejakande

Målsättningen i en grupp måste vara att ha ett så öppet idéklimat som möjligt. Bejaka varandras idéer och förslag.

Se även

Referenser

  1. http://www.jamstallt.se/docs/ENSU%20bekraftartekniker.pdf
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda