Högskoleverket

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 16: Rad 16:
Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. HSV stödjer högskolornas arbete med att utveckla utbildningarna och höja kvaliteten, bland annat genom att utvärdera utbildningarna. HSV värderar även utländska högskoleutbildningar för att se hur de motsvarar svenska utbildningar. Dessutom informerar HSV om högskolestudier och bevakar studenternas rättssäkerhet. HSV tar också fram statistik och analyser som högskolorna kan använda som underlag för att förbättra sin verksamhet.
Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. HSV stödjer högskolornas arbete med att utveckla utbildningarna och höja kvaliteten, bland annat genom att utvärdera utbildningarna. HSV värderar även utländska högskoleutbildningar för att se hur de motsvarar svenska utbildningar. Dessutom informerar HSV om högskolestudier och bevakar studenternas rättssäkerhet. HSV tar också fram statistik och analyser som högskolorna kan använda som underlag för att förbättra sin verksamhet.
-
 
+
{{Omdisposition}}
<ref>http://www.hsv.se/omhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056470.html</ref><references>
<ref>http://www.hsv.se/omhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056470.html</ref><references>
[[Kategori:Myndigheter]]
[[Kategori:Myndigheter]]

Versionen från 10 maj 2011 kl. 17.13

Högskoleverket (HSV) är en myndighet i Sverige för frågor som rör universitet och högskolor.

Högskoleverket leds av universitetskanslern. Högskoleverket är en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd. Insynsrådet fungerar som en rådgivande grupp till myndighetschefen och gör det också möjligt för regeringen och enskilda medborgare att få insyn i myndighetens verksamhet.

SFS har studentrepresentanter i HSVs insynsråd.

Högskoleverkets uppgifter kan delas in fem huvudblock:

Högskoleverket är ansvarig granskare av kvalitetsutvärderingssystemet.

Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. HSV stödjer högskolornas arbete med att utveckla utbildningarna och höja kvaliteten, bland annat genom att utvärdera utbildningarna. HSV värderar även utländska högskoleutbildningar för att se hur de motsvarar svenska utbildningar. Dessutom informerar HSV om högskolestudier och bevakar studenternas rättssäkerhet. HSV tar också fram statistik och analyser som högskolorna kan använda som underlag för att förbättra sin verksamhet.

Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.
[1]
  1. http://www.hsv.se/omhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056470.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda