Högskoleverket

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
(+struktur+kategori)
Rad 5: Rad 5:
SFS har [[studentrepresentanter]] i HSVs insynsråd.
SFS har [[studentrepresentanter]] i HSVs insynsråd.
-
Högskoleverkets uppgifter kan delas in fem huvudblock:
+
== Uppgifter ==
-
*tillsyn över universitet och högskolor
+
Högskoleverkets uppgifter är enligt dess hemsida att<ref>http://www.hsv.se/omhogskoleverket/vadgorhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056943.html</ref>:
-
*granskning av kvaliteten i den högre utbildningen
+
* Kontrollera högskoleutbildningarnas kvalitet
-
*statistik, utredning och analys av högskolesystemet
+
* Utfärda examenstillstånd
-
*värdering av utländska utbildningar
+
* Analyserar arbetsmarknaden för högskoleutbildade
-
*information om högre studier
+
* Bevaka studenternas [[rättssäkerhet]]
 +
* Följa upp högskolans verksamhet
 +
* Sammanställa statistik om högskolesektorn
 +
* Värdera utländska utbildningar
 +
* Informera om och uppmuntra till studier
 +
* Bevaka högskoleutbildning i andra länder
Högskoleverket är ansvarig granskare av [[kvalitetsutvärderingssystemet]].
Högskoleverket är ansvarig granskare av [[kvalitetsutvärderingssystemet]].
-
Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. HSV stödjer högskolornas arbete med att utveckla utbildningarna och höja kvaliteten, bland annat genom att utvärdera utbildningarna. HSV värderar även utländska högskoleutbildningar för att se hur de motsvarar svenska utbildningar. Dessutom informerar HSV om högskolestudier och bevakar studenternas rättssäkerhet. HSV tar också fram statistik och analyser som högskolorna kan använda som underlag för att förbättra sin verksamhet.
+
== Referenser ==
 +
<references />
-
{{Omdisposition}}
 
-
<ref>http://www.hsv.se/omhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056470.html</ref><references>
 
[[Kategori:Myndigheter]]
[[Kategori:Myndigheter]]

Versionen från 10 maj 2011 kl. 17.49

Högskoleverket (HSV) är en myndighet i Sverige för frågor som rör universitet och högskolor.

Högskoleverket leds av universitetskanslern. Högskoleverket är en enrådighetsmyndighet med ett insynsråd. Insynsrådet fungerar som en rådgivande grupp till myndighetschefen och gör det också möjligt för regeringen och enskilda medborgare att få insyn i myndighetens verksamhet.

SFS har studentrepresentanter i HSVs insynsråd.

Uppgifter

Högskoleverkets uppgifter är enligt dess hemsida att[1]:

Högskoleverket är ansvarig granskare av kvalitetsutvärderingssystemet.

Referenser

  1. http://www.hsv.se/omhogskoleverket/vadgorhogskoleverket.4.539a949110f3d5914ec800056943.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda