HSVFS

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
Rad 6: Rad 6:
Här hittar du de nu gällande föreskrifterna och allmänna råden.
Här hittar du de nu gällande föreskrifterna och allmänna råden.
-
Register över HSVFS
+
=Register över HSVFS=
HSVFS-registret är ett register över de föreskrifter och allmänna råd som har getts ut av Högskoleverket. Föreskrifter och allmänna råd som inte längre gäller finns också med.<ref>http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskoleverketsforeskrifter.4.539a949110f3d5914ec800062619.html</ref>
HSVFS-registret är ett register över de föreskrifter och allmänna råd som har getts ut av Högskoleverket. Föreskrifter och allmänna råd som inte längre gäller finns också med.<ref>http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskoleverketsforeskrifter.4.539a949110f3d5914ec800062619.html</ref>

Versionen från 10 maj 2011 kl. 12.59

Högskoleverkets föreskrifter.

Högskoleverket har fått befogenhet från regeringen att utfärda föreskrifter på en rad områden. Föreskrifterna kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och högskoleförordningen.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS) Här hittar du de nu gällande föreskrifterna och allmänna råden.

Register över HSVFS

HSVFS-registret är ett register över de föreskrifter och allmänna råd som har getts ut av Högskoleverket. Föreskrifter och allmänna råd som inte längre gäller finns också med.[1]

  1. http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/lagarochregler/hogskoleverketsforeskrifter.4.539a949110f3d5914ec800062619.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda