Huvudsida/Beta

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

SFS wiki samlar information som är användbar för dig som är engagerad i studentfrågor. Oavsett om du är student, studentkårsaktiv, politiker eller bara nyfiken så är det här platsen för dig som vill veta mer om hur det ligger till med studenters rättigheter, kårarbete och annat som rör studentvärlden. SFS wiki är resultatet av ett arbete för att skapa en kunskapsbank som ålades SFS styrelse 2010/11.

SFS wiki är öppet för alla att läsa och redigera, dock kräver redigering ett användarkonto. Du kan läsa mer här.

Just nu finns det 565 artiklar på SFS wiki, varav 112 om studentkårer. Det finns 137 användare på SFS wiki.

Hur gör jag?

Framför allt vill vi samla allt du som är aktiv i en studentkår behöver veta. SFS wiki är ett gemensamt projekt. För att samla all kunskap som finns ute i studentsverige behöver vi din hjälp. Så fort du skaffat ett konto så kan du skriva och redigera artiklar.

I Skriv en ny artikel hittar du hur du går till väga. Riktlinjer för att skriva på SFS wiki hjälper dig att hitta rätt tonläge och Wikikod för SFS wiki ger dig grunderna för det väldigt enkla wikikoden som vi använder för att bland annat länka samman artiklarna. Sidan referenshantering visar hur referenshanteringen fungerar.

Vad är en wiki?

En wiki är ett levande uppslagsverk där läsaren själv kan lägga till och korriera redan befintligt material för att wikin ska växa och bli än mer korrekt eller beskrivande.

Vad är en wiki?

En wiki är ett levande uppslagsverk där läsaren själv kan lägga till och korriera redan befintligt material för att wikin ska växa och bli än mer korrekt eller beskrivande.

Nyheter
  • Det finns en ny flik, Erfarenheter, till varje artikel, där du kan diskutera det artikeln handlar om utan att för den sakens skull diskutera själva artikeln.
  • Alla användare kan nu ladda upp filer på wikin.
Lathundarna
Påverkanshunden liggande.jpg

För att du lättare ska kunna hitta på SFS wiki finns det tre stycken lathundar som hjälper dig.

Organisationshunden 
Pengar, policy och papper
Rättighetshunden 
Studenters o doktoranders lagliga rätt
Påverkanshunden 
Var, vem och hur påverkar man bäst?
SFS åsikter

SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och internationella planet. Det innebär att SFS har åsikter om i princip allt som rör studenter och studentkårer. Vi har samlat några av dem i SFS åsikter.

Eftersom artiklarna uttrycker åsikter som är fastslagna av SFS medlemmar går inte artiklarna att redigera.

Mycket på wikin handlar så klart också om SFS som organisation. Samla detta i kategorin SFS

Dagens utvalda lärosäte
Umeå universitet är ett statligt universitet i Umeå, bildat 1965, efter att tandläkar- och läkarutbildning funnits i staden sedan 50-talet. Universitetet består av fyra fakulteter och hade 2010 knappt 18000 studenter.

Fler utvalda artiklar

Dagens utvalda studentkår
StuFF är studentkåren som representerar alla studenter vid filosofisk fakultet samt området utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Kåren bildades genom en sammanslagning 1996 av dåvarande studentkåren för lärarstudenter, LUSIL, och Studentkåren vid Universitetet i Linköping. Tillsammans med kårerna LinTek och Consensus äger StuFF bland annat kårhuset Kårallen. StuFF representerar drygt 13 500 studenter.
Annan låda

Lådans innehåll

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda