IT-universitetet i Göteborg

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.

IT-universitetet i Göteborg var en gemensam satsning på forskning och utbildning inom IT-området av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som startades 2001. Organisatoriskt fungerade det som en fakultet vid universitetet för att samla upp dess ansvar på området, och som institutioner på Chalmers. Tidigare hade de olika IT-relaterade utbildningarna legat under sina respektive institutioner eller centra, men knöts i och med inrättandet av IT-universitetet till en gemensam samlingspunkt. De institutioner som var knutna till IT-universitetet var institutionen för tillämpad IT samt institutionen för data- och informationsteknik.

Sedan 2009 drivs IT-universitetet som ett nätverk med fakulteten och institutionerna frikopplade. IT-universitetet fungerar numer som ett nätverk som mestadels ägnar sig åt samverkan.

Externa länkar

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda