Kårobligatoriet

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 1: Rad 1:
-
Till och med 30 juni 2010 skulle de studenter som studerade vid en högskola vara medlemmar i en studerandekår. Detta reglerades i den så kallade [[obligatorieförordningen]] och gällde studenter vid statliga högskolor och vid statliga högskolor som anordnar högskoleutbildning enligt avtal med en kommun eller ett landsting som är huvudman för utbildningen. Studenter vid [[Uppsala universitet]] och [[Lunds universitet]] var även tvungna att vara medlem i en [[studentnation]]. Studenter vid [[Stockholms universitet]] var på samma sätt tvungna att vara medlem i en [[fakultetsförening]].
+
Kårobligatoriet innebar att det som student var obligatoriskt att vara medlem i en studentkår. Studenter vid [[Uppsala universitet]] och [[Lunds universitet]] var även tvungna att vara medlem i en [[studentnation|nation]]. Studenter vid [[Stockholms universitet]] var på samma sätt tvungna att vara medlem i en [[fakultetsförening]]. Kårobligatoriet gällde inte de som studerar på uppdragsutbildning eller [[KY-utbildning]]. Kårobligatoriet gällde inte heller studenter vid enskilda högskolor, men de hade ofta lokalt beslutade kårobligatorium. Kårobligatoriet avskaffades 1 juli 2010 och en högskolestuderande på statliga högskolor behöver således inte vara medlem i en [[studentkår]]. Många enskilda högskolor har dock valt att behålla kårobligatoriet.
-
Kårobligatoriet gällde inte de som studerar på uppdragsutbildning eller [[KY-utbildning]]. Kårobligatoriet gällde inte heller studenter vid enskilda högskolor, men de hade ofta lokalt beslutade kårobligatorium. Kårobligatoriet avskaffades 1 juli 2010 och en högskolestuderande på statliga högskolor behöver således inte vara med i en [[studentkår]]. Många enskilda högskolor har dock valt att behålla kårobligatoriet.
+
-
Kårobligatoriets avskaffande föregicks av utredningen ''Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas'' (SOU 2008:11) <ref>http://www.sweden.gov.se/sb/d/10005/a/97907</ref> samt propositionen ''Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande'' (Prop. 2008/09:154)<ref>http://www.sweden.gov.se/sb/d/11356/a/122672</ref>
+
Kårobligatoriet har sitt ursprung i nationsobligatoriet i Uppsala och Lund. 1667 blev nationsmedlemskap obligatoriskt för studenter vid Uppsala universitet och Lunds universitet. När så studentkårer började skapas på 1800-talet var medlemskapet frivilligt, men 1908 infördes även kårobligatoriet. Då gällde det dock bara de två universiteten och vissa högskolor.
-
En sammanslutning som vill ha status som studentkår kan ansöka om det till [[högskolestyrelse|högskolans styrelse]]. Kriterierna är att det huvudsakliga syftet ska vara att delta i utvecklingen av utbildning och studieförutsättningar, samt att alla studenter inom en studentkårs område ska ha rätt att bli medlemmar. Medlemmarna ska vidare ha rätt att rösta i val till det högsta beslutande organet. Studentkårer har även i fortsättningen rätt till representation i högskolans beredande och beslutande organ. Finns det fler än en kår ska de i första hand själva komma överens om hur representationen ska fördelas. Annars får högskolans styrelse ta beslut hur platserna ska fördelas.
+
1983 utvidgades kårobligatoriet till att gälla samtliga högskolor genom införandet av den så kallade [[obligatorieförordningen]]. Obligatoriet gällde då studenter vid statliga högskolor och vid statliga högskolor som anordnar högskoleutbildning enligt avtal med en kommun eller ett landsting som är huvudman för utbildningen.  
-
En [[studentrepresentant]] i ett organ vid [[högskola|högskolan]] ska representera alla studenter inom organset verksamhetsområde.
+
Kårobligatoriets avskaffande föregicks av utredningen ''Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas'' (SOU 2008:11) <ref>http://www.sweden.gov.se/sb/d/10005/a/97907</ref> samt propositionen ''Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande'' (Prop. 2008/09:154)<ref>http://www.sweden.gov.se/sb/d/11356/a/122672</ref>
-
Om det inte skulle finnas någon [[studentkår]] för något av högskolans verksamhetsområden ska högskolan ordna val av studentrepresentanter bland studenterna inom området.
+
-
 
+
-
Studentkårsförordning (2009:769) reglerar studentkårernas verksamhet<ref>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090769.htm</ref>.
+
== Referenser ==
== Referenser ==

Nuvarande version från 7 januari 2013 kl. 17.23

Kårobligatoriet innebar att det som student var obligatoriskt att vara medlem i en studentkår. Studenter vid Uppsala universitet och Lunds universitet var även tvungna att vara medlem i en nation. Studenter vid Stockholms universitet var på samma sätt tvungna att vara medlem i en fakultetsförening. Kårobligatoriet gällde inte de som studerar på uppdragsutbildning eller KY-utbildning. Kårobligatoriet gällde inte heller studenter vid enskilda högskolor, men de hade ofta lokalt beslutade kårobligatorium. Kårobligatoriet avskaffades 1 juli 2010 och en högskolestuderande på statliga högskolor behöver således inte vara medlem i en studentkår. Många enskilda högskolor har dock valt att behålla kårobligatoriet.

Kårobligatoriet har sitt ursprung i nationsobligatoriet i Uppsala och Lund. 1667 blev nationsmedlemskap obligatoriskt för studenter vid Uppsala universitet och Lunds universitet. När så studentkårer började skapas på 1800-talet var medlemskapet frivilligt, men 1908 infördes även kårobligatoriet. Då gällde det dock bara de två universiteten och vissa högskolor.

1983 utvidgades kårobligatoriet till att gälla samtliga högskolor genom införandet av den så kallade obligatorieförordningen. Obligatoriet gällde då studenter vid statliga högskolor och vid statliga högskolor som anordnar högskoleutbildning enligt avtal med en kommun eller ett landsting som är huvudman för utbildningen.

Kårobligatoriets avskaffande föregicks av utredningen Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) [1] samt propositionen Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande (Prop. 2008/09:154)[2]

Referenser

  1. http://www.sweden.gov.se/sb/d/10005/a/97907
  2. http://www.sweden.gov.se/sb/d/11356/a/122672
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda