Kårobligatoriet

Från SFS Wiki

Version från den 13 augusti 2012 kl. 14.12 av Jonas (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Till och med 30 juni 2010 skulle de studenter som studerade vid en högskola vara medlemmar i en studerandekår. Detta reglerades i den så kallade obligatorieförordningen och gällde studenter vid statliga högskolor och vid statliga högskolor som anordnar högskoleutbildning enligt avtal med en kommun eller ett landsting som är huvudman för utbildningen. Studenter vid Uppsala universitet och Lunds universitet var även tvungna att vara medlem i en studentnation. Studenter vid Stockholms universitet var på samma sätt tvungna att vara medlem i en fakultetsförening. Kårobligatoriet gällde inte de som studerar på uppdragsutbildning eller KY-utbildning. Kårobligatoriet avskaffas 1 juli 2010 och en högskolestuderande behöver således inte vara med i en studentkår.

Kårobligatoriets avskaffande föregicks av utredningen Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) [1] samt propositionen Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande (Prop. 2008/09:154)[2]

En sammanslutning som vill ha status som studentkår kan ansöka om det till högskolans styrelse. Kriterierna är att det huvudsakliga syftet ska vara att delta i utvecklingen av utbildning och studieförutsättningar, samt att alla studenter inom en studentkårs område ska ha rätt att bli medlemmar. Medlemmarna ska vidare ha rätt att rösta i val till det högsta beslutande organet. Studentkårer har även i fortsättningen rätt till representation i högskolans beredande och beslutande organ. Finns det fler än en kår ska de i första hand själva komma överens om hur representationen ska fördelas. Annars får högskolans styrelse ta beslut hur platserna ska fördelas.

En studentrepresentant i ett organ vid högskolan ska representera alla studenter inom organset verksamhetsområde. Om det inte skulle finnas någon studentkår för något av högskolans verksamhetsområden ska högskolan ordna val av studentrepresentanter bland studenterna inom området.

Studentkårsförordning (2009:769) reglerar studentkårernas verksamhet[3].

  1. http://www.sweden.gov.se/sb/d/10005/a/97907
  2. http://www.sweden.gov.se/sb/d/11356/a/122672
  3. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090769.htm
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda