Kuratorskonventet

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
(Underkonvent)
Rad 3: Rad 3:
==Underkonvent==
==Underkonvent==
-
För samarbete mellan verksamheter som finns på alla nationer har Kuratorskonventet ett antal underkonvent där personer med liknande poster på de olika nationerna träffas. Även aktiva i stadens studentkårer brukar adjungeras in i underkonventen.
+
För samarbete mellan verksamheter som finns på alla nationer har Kuratorskonventet ett antal underkonvent där personer med liknande poster på de olika nationerna träffas. Även aktiva med relevanta poster i stadens studentkårer och föreningar brukar adjungeras in i underkonventen.
===Underkonventen===
===Underkonventen===

Versionen från 20 september 2012 kl. 15.01

Den här artikeln handlar om nationernas samarbetsorgan i Uppsala. För motsvarande organ i Lund, se Kuratorskollegiet

Kuratorskonventet, KK, är Uppsalas nationers samarbetsorgan. Kuratorskonventets högsta beslutande organ är KK-mötena där samtliga kuratorer samlas och varje nation har en röst. För det dagliga arbetet finns arbetsnämnden, AN, som fungerar som kuratorskonventets styrelse. Det dagliga arbetet leds av presidiet som är arvoderat på varierande grad och består av Curator Curatorum (CC, ordförande), Vice Curator Curatorum (vCC, vice ordförande) och Custos Pecuniae (CP, ekonomiskt ansvarig).

Underkonvent

För samarbete mellan verksamheter som finns på alla nationer har Kuratorskonventet ett antal underkonvent där personer med liknande poster på de olika nationerna träffas. Även aktiva med relevanta poster i stadens studentkårer och föreningar brukar adjungeras in i underkonventen.

Underkonventen

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda