Kursplan

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
-
[[Högskoleförordningen]] stadgar att det för en kurs skall finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal [[högskolepoäng]], mål, krav på [[särskild behörighet]], formerna för bedömning av studenternas prestationer (anm. [[examination]]) och de övriga föreskrifter som behövs. (Högskoleförordningen 6:14-15§§)
+
[[Högskoleförordningen]] stadgar att det för en kurs skall finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal [[högskolepoäng]], mål, krav på [[särskild behörighet]], formerna för bedömning av studenternas prestationer (anm. [[examination]]) och de övriga föreskrifter som behövs.<ref>6 kap. 14-15§§ Högskoleförordningen</ref>
-
[[SUHF]] har kommit med följande rekommendationer för kursplaner:
+
==SUHFs rekommendationer==
 +
[[SUHF]] har kommit med följande rekommendationer<ref>http://www.suhf.se/web/Rekommendationer_om_kursplaner_utbildningsplaner_och_betygssystem.aspx</ref> för kursplaner:
I kursplan ska anges:
I kursplan ska anges:
* Kursens benämning på såväl svenska som engelska
* Kursens benämning på såväl svenska som engelska
Rad 15: Rad 16:
* Om kursen är uppdelad i delar och att dessa delars omfattning anges i högskolepoäng
* Om kursen är uppdelad i delar och att dessa delars omfattning anges i högskolepoäng
* Om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat
* Om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat
-
* När kursplanen eller ändringen av den börjar gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.<ref>http://www.suhf.se/web/Rekommendationer_om_kursplaner_utbildningsplaner_och_betygssystem.aspx</ref> <references>
+
* När kursplanen eller ändringen av den börjar gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.
En förteckning över den kurslitteratur eller övriga läromedel som ska användas kan, men behöver inte, ingå som en del av kursplanen, men bör alltid på lämpligt sätt redovisas i anslutning till kursplanen. Även andra väsentliga uppgifter om undervisning och examination bör redovisas på lämpligt sätt i anslutning till kursplanen.
En förteckning över den kurslitteratur eller övriga läromedel som ska användas kan, men behöver inte, ingå som en del av kursplanen, men bör alltid på lämpligt sätt redovisas i anslutning till kursplanen. Även andra väsentliga uppgifter om undervisning och examination bör redovisas på lämpligt sätt i anslutning till kursplanen.
 +
== Språk ==
Kursplaner ska avfattas på svenska. Innehållet i en kursplan kan översättas till engelska.
Kursplaner ska avfattas på svenska. Innehållet i en kursplan kan översättas till engelska.
 +
 +
== Referenser ==
 +
<references />
 +
 +
[[Kategori:Juridik]]

Versionen från 10 maj 2011 kl. 16.23

Högskoleförordningen stadgar att det för en kurs skall finnas en kursplan. I kursplanen ska följande anges: kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer (anm. examination) och de övriga föreskrifter som behövs.[1]

SUHFs rekommendationer

SUHF har kommit med följande rekommendationer[2] för kursplaner: I kursplan ska anges:

En förteckning över den kurslitteratur eller övriga läromedel som ska användas kan, men behöver inte, ingå som en del av kursplanen, men bör alltid på lämpligt sätt redovisas i anslutning till kursplanen. Även andra väsentliga uppgifter om undervisning och examination bör redovisas på lämpligt sätt i anslutning till kursplanen.

Språk

Kursplaner ska avfattas på svenska. Innehållet i en kursplan kan översättas till engelska.

Referenser

  1. 6 kap. 14-15§§ Högskoleförordningen
  2. http://www.suhf.se/web/Rekommendationer_om_kursplaner_utbildningsplaner_och_betygssystem.aspx
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda