Kvalitetsutvärdering

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
I det nya '''kvalitetsutvärderingssystemet''' som infördes 2011 togs granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete bort. Endast resultatet ska utvärderas. Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller kraven som anges i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Lärosätena ska själva ansvara för att analysera förutsättningar och processer som ligger till grund för en utbildnings resultat, inte Högskoleverket.
I det nya '''kvalitetsutvärderingssystemet''' som infördes 2011 togs granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete bort. Endast resultatet ska utvärderas. Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller kraven som anges i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Lärosätena ska själva ansvara för att analysera förutsättningar och processer som ligger till grund för en utbildnings resultat, inte Högskoleverket.
-
Utvärderingarna i det nya systemet ska genomföras i fyraårscykler och resultera i ett omdöme på en tregradig skala. Utvärderingarna kommer att utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen till universitet och högskolor.
+
Utvärderingarna i det nya systemet ska genomföras i fyraårscykler och resultera i ett omdöme på en tregradig skala. Utvärderingarna kommer att utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen till universitet och högskolor.<ref>http://www.hsv.se/kvalitet/bedomningavutbildningarnasresultat/bakgrund.4.4dfb54fa12d0dded89580007603.html</ref>
-
 
+
-
<ref>http://www.hsv.se/kvalitet/bedomningavutbildningarnasresultat/bakgrund.4.4dfb54fa12d0dded89580007603.html </ref>
+
 +
== Referenser ==
<references/>
<references/>

Versionen från 10 maj 2011 kl. 17.50

I det nya kvalitetsutvärderingssystemet som infördes 2011 togs granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete bort. Endast resultatet ska utvärderas. Med resultat avses hur väl utbildningen uppfyller kraven som anges i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Lärosätena ska själva ansvara för att analysera förutsättningar och processer som ligger till grund för en utbildnings resultat, inte Högskoleverket.

Utvärderingarna i det nya systemet ska genomföras i fyraårscykler och resultera i ett omdöme på en tregradig skala. Utvärderingarna kommer att utgöra underlag till regeringen för en mindre del av resurstilldelningen till universitet och högskolor.[1]

Referenser

  1. http://www.hsv.se/kvalitet/bedomningavutbildningarnasresultat/bakgrund.4.4dfb54fa12d0dded89580007603.html
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda