Ladok

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Ang. förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor)
 
Rad 1: Rad 1:
'''LADOK''' är ett komplext IT-system som bland annat hanterar information om studenter, [[kurs]]er och studenters [[kursregistrering]]ar och [[resultat]]. Ordet Ladok är en förkortning från datasystemets officiella namn: "'''L'''okalt '''A'''DB-baserat studie'''dok'''umentationssystem". Ladok innehåller uppgifter om alla studerande såväl i den grundläggande högskoleutbildningen som i forskarutbildningen. De allra flesta högskolor och universitet använder ladok, samt några myndigheter, såsom [[CSN]]<ref>https://www.ladok.se/index.php?id=38</ref>. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium, LADOK-konsortiet. Vid Uppsala universitet kallas Ladok för '''Uppdok'''.
'''LADOK''' är ett komplext IT-system som bland annat hanterar information om studenter, [[kurs]]er och studenters [[kursregistrering]]ar och [[resultat]]. Ordet Ladok är en förkortning från datasystemets officiella namn: "'''L'''okalt '''A'''DB-baserat studie'''dok'''umentationssystem". Ladok innehåller uppgifter om alla studerande såväl i den grundläggande högskoleutbildningen som i forskarutbildningen. De allra flesta högskolor och universitet använder ladok, samt några myndigheter, såsom [[CSN]]<ref>https://www.ladok.se/index.php?id=38</ref>. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium, LADOK-konsortiet. Vid Uppsala universitet kallas Ladok för '''Uppdok'''.
 +
 +
Genom LADOK uppfyller högskolorna den redovisningsplikt som framgår av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Uppgifter som lagras i LADOK är offentliga handlingar och kan därmed lämnas ut, dock normalt inte som ett digitalt register. Genom ett undantag i förordningen har studentkårer och studentnationer rätt att ta del av LADOK-uppgifter som ett digitalt register för att kunna avgöra om en student har rätt till medlemskap i kåren eller nationen.
==Versioner==
==Versioner==

Nuvarande version från 3 december 2012 kl. 14.59

LADOK är ett komplext IT-system som bland annat hanterar information om studenter, kurser och studenters kursregistreringar och resultat. Ordet Ladok är en förkortning från datasystemets officiella namn: "Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssystem". Ladok innehåller uppgifter om alla studerande såväl i den grundläggande högskoleutbildningen som i forskarutbildningen. De allra flesta högskolor och universitet använder ladok, samt några myndigheter, såsom CSN[1]. Systemet ägs av högskolorna tillsammans genom ett konsortium, LADOK-konsortiet. Vid Uppsala universitet kallas Ladok för Uppdok.

Genom LADOK uppfyller högskolorna den redovisningsplikt som framgår av förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Uppgifter som lagras i LADOK är offentliga handlingar och kan därmed lämnas ut, dock normalt inte som ett digitalt register. Genom ett undantag i förordningen har studentkårer och studentnationer rätt att ta del av LADOK-uppgifter som ett digitalt register för att kunna avgöra om en student har rätt till medlemskap i kåren eller nationen.

Versioner

Den nuvarande versionen är den andra i ordningen och heter Ladok Nouveau och togs i drift 1999. Ladok Nouveau uppdateras kontinuerligt med mindre uppdateringar. Första versionen kallas Ladok Classic. Ladok Classic ersatte Studok som var det studieadministrationssystem som var det första datorbaserade systemet för denna användning i Sverige.

Det är en ny generation av systemet under utveckling, kallad Ladok3. Arbetet med Ladok3 drivs i projektform och startades våren 2010, efter beslut på Ladoks höststämma 2009[2].

Referenser

  1. https://www.ladok.se/index.php?id=38
  2. https://www.ladok.se/index.php?id=ladok3
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda