Lista över förkortningar

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(första version)
(S)
Rad 42: Rad 42:
: [[Sveriges förenade studentkårer]]
: [[Sveriges förenade studentkårer]]
: Svensk författningssamling (dvs lagar)
: Svensk författningssamling (dvs lagar)
 +
; SLU : [[Sveriges lantbruksuniversitet]]
; SLUSS : [[SLU:s samlade studentkårer]]
; SLUSS : [[SLU:s samlade studentkårer]]
; SU : [[Stockholms universitet]]
; SU : [[Stockholms universitet]]
 +
== T ==
== T ==
== U ==
== U ==

Versionen från 23 februari 2013 kl. 14.09

Inom högskolesektorn och studentkårsvärlden förekommer det en lång rad förkortningar. Denna lista över förkortningar är ett försök att samla dem med hänvisning till vad de syftar på.

Innehåll

A

B

BTH 
Blekinge tekniska högskola

C

CTH 
Chalmers tekniska högskola

D

E

F

G

GU
Göteborgs universitet
Grundutbildning
GUS 
Göteborgs universitets studentkårer

H

HAN 
Högskolans avskiljandenämnd
HJ 
Högskolan i Jönköping
HPR 
Helårsprestation
HST 
Helårsstudent
HSV 
Högskoleverket
HÅP 
Se HPR
HÅS 
Se HST

I

J

K

KaU 
Karlstads universitet
KTH 
Kungliga tekniska högskolan

L

LiTH 
Linköpings tekniska högskola
LTH 
Lunds tekniska högskola
LU 
Lunds universitet

M

N

O

P

Q

R

S

SAKS 
Sahlgrenska akademins Studentkår
SFS
Sveriges förenade studentkårer
Svensk författningssamling (dvs lagar)
SLU 
Sveriges lantbruksuniversitet
SLUSS 
SLU:s samlade studentkårer
SU 
Stockholms universitet

T

U

UHR 
Universitets- och högskolerådet
UKÄ 
Universitetskanslersämbetet
UU 
Uppsala universitet

V

VFU 
Verksamhetsförlagd utbildning
VHS 
Verket för högskoleservice

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

ÖNH 
Överklagandenämnden för högskolan
ÖKS 
Överklagandenämnden för studiestöd
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda