Lista över förkortningar

Från SFS Wiki

Version från den 23 februari 2013 kl. 14.09 av Jonas (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Inom högskolesektorn och studentkårsvärlden förekommer det en lång rad förkortningar. Denna lista över förkortningar är ett försök att samla dem med hänvisning till vad de syftar på.

Innehåll

A

B

BTH 
Blekinge tekniska högskola

C

CTH 
Chalmers tekniska högskola

D

E

F

G

GU
Göteborgs universitet
Grundutbildning
GUS 
Göteborgs universitets studentkårer

H

HAN 
Högskolans avskiljandenämnd
HJ 
Högskolan i Jönköping
HPR 
Helårsprestation
HST 
Helårsstudent
HSV 
Högskoleverket
HÅP 
Se HPR
HÅS 
Se HST

I

J

K

KaU 
Karlstads universitet
KTH 
Kungliga tekniska högskolan

L

LiTH 
Linköpings tekniska högskola
LTH 
Lunds tekniska högskola
LU 
Lunds universitet

M

N

O

P

Q

R

S

SAKS 
Sahlgrenska akademins Studentkår
SFS
Sveriges förenade studentkårer
Svensk författningssamling (dvs lagar)
SLU 
Sveriges lantbruksuniversitet
SLUSS 
SLU:s samlade studentkårer
SU 
Stockholms universitet

T

U

UHR 
Universitets- och högskolerådet
UKÄ 
Universitetskanslersämbetet
UU 
Uppsala universitet

V

VFU 
Verksamhetsförlagd utbildning
VHS 
Verket för högskoleservice

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

ÖNH 
Överklagandenämnden för högskolan
ÖKS 
Överklagandenämnden för studiestöd
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda