Lista över förkortningar

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (K)
m (S)
Rad 58: Rad 58:
; SLU : [[Sveriges lantbruksuniversitet]]
; SLU : [[Sveriges lantbruksuniversitet]]
; SLUSS : [[SLU:s samlade studentkårer]]
; SLUSS : [[SLU:s samlade studentkårer]]
 +
; SSCO : [[Stockholms studentkårers centralorganisation]]
; SU : [[Stockholms universitet]]
; SU : [[Stockholms universitet]]

Versionen från 23 februari 2013 kl. 14.40

Inom högskolesektorn och studentkårsvärlden förekommer det en lång rad förkortningar. Denna lista över förkortningar är ett försök att samla dem med hänvisning till vad de syftar på.

Innehåll

A

B

BTH 
Blekinge tekniska högskola

C

CTH 
Chalmers tekniska högskola

D

E

F

G

GFS 
Göteborgs Förenade Studentkårer
GU
Göteborgs universitet
Grundutbildning
GUS 
Göteborgs universitets studentkårer

H

HAN 
Högskolans avskiljandenämnd
HF 
Högskoleförordningen
HJ 
Högskolan i Jönköping
HL 
Högskolelagen
HPR 
Helårsprestation
HST 
Helårsstudent
HSV 
Högskoleverket
HÅP 
Se HPR
HÅS 
Se HST

I

J

K

KaU 
Karlstads universitet
KI 
Karolinska institutet
KTH 
Kungliga tekniska högskolan

L

LiTH 
Linköpings tekniska högskola
LTH 
Lunds tekniska högskola
LU 
Lunds universitet
LUN 
Lärarutbildningsnämnd
LUS 
Lunds universitets studentkårer

M

MaH 
Malmö högskola

N

O

P

Q

R

S

SAKS 
Sahlgrenska akademins Studentkår
SamS 
Samverkande studenter
SFS
Sveriges förenade studentkårer
Svensk författningssamling (dvs lagar)
SFSFUM 
SFS fullmäktige
SLU 
Sveriges lantbruksuniversitet
SLUSS 
SLU:s samlade studentkårer
SSCO 
Stockholms studentkårers centralorganisation
SU 
Stockholms universitet

T

TLTH 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

U

UHR 
Universitets- och högskolerådet
UKÄ 
Universitetskanslersämbetet
UmU 
Umeå universitet
UU 
Uppsala universitet

V

VFU 
Verksamhetsförlagd utbildning
VHS 
Verket för högskoleservice

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

ÖNH 
Överklagandenämnden för högskolan
ÖKS 
Överklagandenämnden för studiestöd
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda