Lista över förkortningar

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (E)
m (L)
 
Rad 59: Rad 59:
; LU : [[Lunds universitet]]
; LU : [[Lunds universitet]]
; LUN : [[Lärarutbildningsnämnd]]
; LUN : [[Lärarutbildningsnämnd]]
-
; LUNA : [Lunds naturvetarkår]
+
; LUNA : [[Lunds naturvetarkår]]
; LUS : [[Lunds universitets studentkårer]]
; LUS : [[Lunds universitets studentkårer]]

Nuvarande version från 10 maj 2013 kl. 19.17

Inom högskolesektorn och studentkårsvärlden förekommer det en lång rad förkortningar. Denna lista över förkortningar är ett försök att samla dem med hänvisning till vad de syftar på.

Innehåll

A

AF 
Akademiska föreningen i Lund

B

BTH 
Blekinge tekniska högskola
BUL 
biträdande universitetslektor

C

CTH 
Chalmers tekniska högskola

D

DOCH 
Dans- och cirkushögskolan
dr 
doktor
doktorsexamen
dr h.c. 
Doctor honoris causa (hedersdoktor)

E

ENQA 
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
ESU 
European Students' Union
EUA 
European University Association

F

FFU 
forskning och forskarutbildning (ofta i budgetsammanhang)
fil kand 
filosofie kandidat(examen)
fil mag 
filosofie magister(examen)
fil dr 
filosofie doktor(sexamen)
Foass 
forskarassisient

G

GFS 
Göteborgs Förenade Studentkårer
GU
Göteborgs universitet
grundutbildning
GUS 
Göteborgs universitets studentkårer

H

HAN 
Högskolans avskiljandenämnd
HF 
Högskoleförordningen
HJ 
Högskolan i Jönköping
HL 
Högskolelagen
HPR 
Helårsprestation
HST 
Helårsstudent
HSV 
Högskoleverket
HÅP 
Se HPR
HÅS 
Se HST

I

J

K

KaU 
Karlstads universitet
KAW 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (forskningsfinansiär)
KI 
Karolinska institutet
KK 
Kuratorskollegiet i Lund
Kuratorskonventet i Uppsala
KK-stiftelsen (forskningsfinansiär)
KTH 
Kungliga tekniska högskolan

L

LDK 
Lunds doktorandkår
LiTH 
Linköpings tekniska högskola
LTH 
Lunds tekniska högskola
LU 
Lunds universitet
LUN 
Lärarutbildningsnämnd
LUNA 
Lunds naturvetarkår
LUS 
Lunds universitets studentkårer

M

MaH 
Malmö högskola

N

O

P

Postdoc 
Postdoktor

Q

R

S

SAKS 
Sahlgrenska akademins Studentkår
SamS 
Samverkande studenter
SFS
Sveriges förenade studentkårer
Svensk författningssamling (dvs lagar)
SFSFUM 
SFS fullmäktige
SI 
Svenska institutet
SLU 
Sveriges lantbruksuniversitet
SLUSS 
SLU:s samlade studentkårer
SOU 
Statens offentliga utredningar
SSCO 
Stockholms studentkårers centralorganisation
SU 
Stockholms universitet

T

TLTH 
Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola
TRF 
Terminsräkningsföreningen (i Lund)

U

UHR 
Universitets- och högskolerådet
UKÄ 
Universitetskanslersämbetet
UL 
Universitetslektor
UmU 
Umeå universitet
UU 
Uppsala universitet

V

VFU 
Verksamhetsförlagd utbildning
VHS 
Verket för högskoleservice
VR 
Vetenskapsrådet

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

ÖNH 
Överklagandenämnden för högskolan
ÖKS 
Överklagandenämnden för studiestöd
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda