Livslångt lärande

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Tanken om livslångt utgår från åtminstone två principer. Dels att individens lärande inte är avslutat i ungdomsåren,utan fortgår och bör fortgå under hela livet. Dels att lärandet inte sker enbart eller kanske ens främst inom ramen för olika typer av formell utbildning, utan även i arbetslivet och i vardagen (den senare typen av lärande kallas ofta informellt lärande eller, helt enkelt,vardagslärande).[1]

Inom Bolognaprocessen pratar man om life-long learning.

Referenser

  1. http://www.ufn.gu.se/digitalAssets/1182/1182110_ellstrm.pdf
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda