Lunds studenters fanborg

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Lunds studenters fanborg eller Fanborgen är en institution knuten till Lunds universitets studentkårer som förvaltar och framför Lunds studenters fanor och standar. Fanborgen leds av en Övermarskalk som väljs av Lunds universitets studentkårers ting.

Lunds studenters fanborg representerar alla studenter vid Lunds universitet vid akademiska högtider och andra högtidliga tillfällen. Idag har fanborgen åtta ordinarie bärningar per år:

Därtill framträder fanborgen på begäran.

Fanborgen består av två standar som tillhör Lunds universitets studentkårer samt en fana för varje studentnation som önskar ingå (samtliga utom Smålands nation).

Det stora standaret överlämnades till Lunds studenter 1851, av ”norska damer” i Christiania. Bär motiv av en harpa som refererar till Apollon, ljusets och konsternas gud i grekisk mytologi. Det är det äldsta kårstandaret i bruk i Sverige. Det lilla standaret överlämnades till Lunds studenter 1862, av ”danska damer” i Köpenhamn. Bär motiv av Frej, fruktbarhetens gud i nordisk mytologi.

De nationsfanor som är i bruk är samtliga kopior av äldre fanor. Flertalet original är dock bevarade vid Akademiska föreningen. Somliga nationsfanor har anor från 1600-talet.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda