Moms

Från SFS Wiki

Version från den 10 maj 2011 kl. 19.27 av Wto (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Mervärdesskattelagen (ML) är den lag som reglerar momsbeskattningen. SFS konstaterar att lagen idag inte uttryckligen ger undantag till studentkårer, nationer och deras samarbetsorgan vad gäller att betala moms. De undantag som görs i momslagen hänvisar till inkomstskattelagens paragraf om ideella föreningar men inte till paragrafen om studentkårer. Studentkårer har en egen paragraf trots att de också är ideella föreningar - troligen på grund av hur studentkårernas verksamhet regleras i lag. Ändå verkar det som att de undantagits från mervärdesskatt, i många fall på samma grunder som ideella föreningar; är en förening undantagen från inkomstskatt är det också logiskt att föreningen undantas från mervärdesskatt. Det kan vidare bero på att verksamheterna inte ansetts vara yrkesmässiga och vinstdrivande, men SFS har efter samtal med finansdepartementet förstått att det är en fråga som inte hanterats. Det kan alltså vara så att kårerna undantagits från moms genom ett slags ”tyst överenskommelse”.

Ideella föreningars momsplikt har nyligen utretts och är för tillfället en fråga för EU-kommissionen [1].

OBS! att stiftelsehögskolornas studentkårer momsbeskattas enligt reglerna för ideella föreningar.

Utredeningar

Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU 2009:65) [SFS remissvar]

Mervärdesskatt för ideella sektorn, m.m. (Ds 2009:58) [SFS remissvar]


  1. http://www.regeringen.se/sb/d/12856/a/143120
Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda