Motion

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

En motion är ett till ett möte i förväg inskickat förslag. En motion kan generellt beröra vad som helst, och skiljer sig från ett yrkande på så vis att den är inskickad innan mötet. Inom studentkårer är det vanligt att motioner skickas in till en kårs fullmäktige eller motsvarande, och att kårstyrelsen ska yttra sig om sådan motion.

Inom SFS

Fullmäktigeledamöter, medlemskårer eller grupper om minst tio medlemmar i medlemskår kan skicka in motioner till SFS fullmäktige. SFS styrelse har att yttra sig över inkomna motioner.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda