Nominera

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Att nominera någon är att till ett organ föreslå en person till ett uppdrag. Detta kan normalt ske av vem som helst som ingår i organet, till exempel vid årsmöte, valfri medlem, eller vid styrelsemöte, valfri styrelseledamot. Stadgar eller arbetsordningar kan ange andra former på hur nomineringar skall gå till, till exempel ett visst antal dagar innan möte eller då valberedning så anger.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda