SFS studentstad

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 4: Rad 4:
== Kriterierna ==
== Kriterierna ==
 +
 +
==== En studentstad med samarbeten för studenternas bästa ====
 +
SFS anser att en förutsättning för en levande studentstad är ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun och arbetslivet i regionen. Ett samarbete där studenters situation och behov står i fokus, är viktigt och nödvändigt.
-
==== Fyrpartssamarbete ====
+
==== En studentstad som värnar om alla studenter ====
-
Staden ska genom ett trepartssamarbete aktivt arbeta för att förbättra situationen för studenter.
+
SFS anser att en studentstad ska vara inkluderande för alla studenter. Detta avser alla delar av en students vardag och sammanhang. Med inkludering avses i bred mening perspektiv som mångfald och tillgänglighet.
-
För att få utmärkelsen krävs ett formaliserat samarbete mellan lärosäte, studentkår och kommun,som har pågått en tid och har utarbetade rutiner för uppföljning.
+
-
==== Den enskilda studenten ====
+
==== En studentstad att studera, leva och trivas i ====
-
Verkliga exempel där arbetet kommer den enskilda studenten till gagn måste visas upp. I resultatet ska ett mångfaldsperspektiv alltid finnas med – de insatser som görs ska vara tillgängliga för alla studenter.
+
SFS anser att en studentstad ska kunna erbjuda en bra miljö att studera, leva och trivas i.
-
==== Grunden för SFS verksamhet ====
+
==== En studentstad med ett fungerande studentinflytande ====
-
Den sökande ska kunna visa hur man arbetar med några av de viktigaste områdena för SFS verksamhet . Det är inte antalet områden som täcks av trepartssamarbetet som är viktigast, utan kvaliteten i det arbete som bedrivs. Arbetet inom de olika områdena behöver inte vara fulländat – det ska kunna vidareutvecklas under året och karaktäriseras av ett långsiktigt tänkande.
+
SFS anser att en studentstad ska ha ett fungerande studentinflytande på alla nivåer inom områden där studenternas situation och behov står i fokus.
== SFS Studentstad genom åren ==
== SFS Studentstad genom åren ==

Nuvarande version från 13 mars 2013 kl. 07.58

Utmärkelse som årligen delas ut av Sveriges förenade studentkårer. Utmärkelsen har delats ut sedan 1999 och värnar om att studentkår, kommun och lärosäte samverkar för att staden ska bli så bra som möjligt för studenter. För att få bli SFS studentstad måste ett antal kriterier uppfyllas.[1]

Innehåll

Kriterierna

En studentstad med samarbeten för studenternas bästa

SFS anser att en förutsättning för en levande studentstad är ett väl fungerande samarbete mellan lärosäte, studentkår, kommun och arbetslivet i regionen. Ett samarbete där studenters situation och behov står i fokus, är viktigt och nödvändigt.

En studentstad som värnar om alla studenter

SFS anser att en studentstad ska vara inkluderande för alla studenter. Detta avser alla delar av en students vardag och sammanhang. Med inkludering avses i bred mening perspektiv som mångfald och tillgänglighet.

En studentstad att studera, leva och trivas i

SFS anser att en studentstad ska kunna erbjuda en bra miljö att studera, leva och trivas i.

En studentstad med ett fungerande studentinflytande

SFS anser att en studentstad ska ha ett fungerande studentinflytande på alla nivåer inom områden där studenternas situation och behov står i fokus.

SFS Studentstad genom åren

Från 2007 följer utmärkelsen SFS verksamhetsår istället för kalenderår.


Källor

  1. http://www.sfs.se/studenstad/kriterier

Externa länkar

Officiell hemsida

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda