Sjukpenninggrundande inkomst

Från SFS Wiki

Version från den 4 maj 2011 kl. 11.51 av Fredrik (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Sjukpenning är en del av sjukförsäkringen i Sverige. Den utbetalas till vissa personer vars arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Sjukpenningens storlek beräknas på sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

SGI räknas ut såhär: SGI=årsinkomst*0,97 Ersättningen räknas ut som SGI * 0,8. Dock finns dock ett ersättningstak som gör att man, ur ersättningssynpunkt, inte anses ha en årslön som överstiger 10 prisbasbelopp när det gäller föräldrapenning, eller 7,5 prisbasbelopp när det gäller övriga ersättningar (t ex sjukdom eller tillfällig föräldrapenning/sjukt barn). 2011 hjälper det således inte att tjäna mer än 10*42800=428000 kr/år för att kunna få max föräldrapenning, eller mer än 7,5*42800=321000 kr/år för att kunna få max sjukpenning eller ersättning för vård av sjukt barn.

Studerande kan "skydda" sin SGI under studietiden genom att försätta den vilande, detta kallas Vilande SGI. Studerande kan även erhålla en Studietids-SGI.

Studerande som uppbär studiemedel kan få detta avskrivet vid sjukdom, avskrivning av studiemedel vid sjukdom

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda