Stockholms universitets studentkår

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
m
Rad 14: Rad 14:
}}
}}
__NOTOC__
__NOTOC__
-
==En av de största==
+
'''Stockholms universitets studentkår''' (SUS), grundad 1883, är den största av fyra kårer vid [[Stockholms universitet]]. SUS är en av Sveriges största studentkårer med drygt 22 000 medlemmar (november 2011).  
-
'''Stockholms universitets studentkår (SUS)''', grundad 1883, är den största av fyra kårer vid [[Stockholms universitet]]. SUS är en av Sveriges största studentkårer med fler än 22 000 medlemmar (november 2011).  
+
==Organisation==
==Organisation==
SUS högsta beslutande organ är kårfullmäktige, de 41 ledamöterna väljs av studentkårens medlemmar genom att de röstar på olika studentgrupperingar (kårpartier) i val som anordnas i början av maj varje år.  
SUS högsta beslutande organ är kårfullmäktige, de 41 ledamöterna väljs av studentkårens medlemmar genom att de röstar på olika studentgrupperingar (kårpartier) i val som anordnas i början av maj varje år.  
-
SUS högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder kårens arbete i enlighet med dels stadgarna och dels med de beslut som kårfullmäktige fattar. Kårstyrelsen väljs av kårfullmäktige och ansvarar för kårens verksamhet inför kårfullmäktige. Kårstyrelsens, och därmed studenkårens, arbete leds av ett presidie som utgörs av ordföranden och vice ordföranden.
+
SUS högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder kårens arbete i enlighet med dels stadgarna och dels med de beslut som kårfullmäktige fattar. Kårstyrelsen väljs av kårfullmäktige och ansvarar för kårens verksamhet inför kårfullmäktige. Kårstyrelsens, och därmed studenkårens, arbete leds av ett presidium som utgörs av ordföranden och vice ordföranden.
På SUS arbetar runt tio tjänstemän och drygt tjugo förtroendevalda. SUS jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting och genom att stödja studentråd på institutionerna och kårföreningar som berikar studentlivet på campus. Studentkåren jobbar också med lokal personlig service och ger stöd till studenter som upplever problem i sin studiesituation.
På SUS arbetar runt tio tjänstemän och drygt tjugo förtroendevalda. SUS jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting och genom att stödja studentråd på institutionerna och kårföreningar som berikar studentlivet på campus. Studentkåren jobbar också med lokal personlig service och ger stöd till studenter som upplever problem i sin studiesituation.
Rad 29: Rad 28:
SUS medlemsorganisation är även en bolagskoncern som erbjuder ett spektrum av studentnära förmåner, service och tjänster till bra priser. I koncernen ingår Högskolerestauranger AB med olika serverings koncept på campus och runt om i Sverige, Frescatihallen idrottsanläggning och Campusbutiken som är en andrahandsbokhandel.  
SUS medlemsorganisation är även en bolagskoncern som erbjuder ett spektrum av studentnära förmåner, service och tjänster till bra priser. I koncernen ingår Högskolerestauranger AB med olika serverings koncept på campus och runt om i Sverige, Frescatihallen idrottsanläggning och Campusbutiken som är en andrahandsbokhandel.  
-
Medlemmar i studentkåren får medlemskortet Campuskortet<ref>http://www.sus.su.se/campuskortet</ref> som ger tillgång till en mängd förmåner<ref>http://www.sus.su.se/formaner</ref> genom lokala och nationella samarbeten med olika företag.
+
Medlemmar får medlemskortet Campuskortet<ref>http://www.sus.su.se/campuskortet</ref> som ger tillgång till en mängd förmåner<ref>http://www.sus.su.se/formaner</ref> genom lokala och nationella samarbeten med olika företag.
== Referenser ==
== Referenser ==

Versionen från 28 december 2011 kl. 17.15

Stockholms universitets studentkår (SUS), grundad 1883, är den största av fyra kårer vid Stockholms universitet. SUS är en av Sveriges största studentkårer med drygt 22 000 medlemmar (november 2011).

Organisation

SUS högsta beslutande organ är kårfullmäktige, de 41 ledamöterna väljs av studentkårens medlemmar genom att de röstar på olika studentgrupperingar (kårpartier) i val som anordnas i början av maj varje år.

SUS högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder kårens arbete i enlighet med dels stadgarna och dels med de beslut som kårfullmäktige fattar. Kårstyrelsen väljs av kårfullmäktige och ansvarar för kårens verksamhet inför kårfullmäktige. Kårstyrelsens, och därmed studenkårens, arbete leds av ett presidium som utgörs av ordföranden och vice ordföranden.

På SUS arbetar runt tio tjänstemän och drygt tjugo förtroendevalda. SUS jobbar aktivt med att företräda studenters intressen genom information, åsiktsbildning och påverkansarbete gentemot universitet, kommun och landsting och genom att stödja studentråd på institutionerna och kårföreningar som berikar studentlivet på campus. Studentkåren jobbar också med lokal personlig service och ger stöd till studenter som upplever problem i sin studiesituation.

Stockholms universitets studentkår är också ett nav för informell kompetensbyggnad, engagemang och kulturella aktiviteter. Organisationen innefattar runt 40 kårföreningar[1] som stöttas både ekonomiskt och med centrala tjänster, för att främja ett blomstrande studentliv i anslutning till Stockholms universitet.

Medlemsförmåner

SUS medlemsorganisation är även en bolagskoncern som erbjuder ett spektrum av studentnära förmåner, service och tjänster till bra priser. I koncernen ingår Högskolerestauranger AB med olika serverings koncept på campus och runt om i Sverige, Frescatihallen idrottsanläggning och Campusbutiken som är en andrahandsbokhandel.

Medlemmar får medlemskortet Campuskortet[2] som ger tillgång till en mängd förmåner[3] genom lokala och nationella samarbeten med olika företag.

Referenser

  1. http://www.sus.su.se/foreningar-rad
  2. http://www.sus.su.se/campuskortet
  3. http://www.sus.su.se/formaner
Stockholms universitets studentkår
Grundad 1883
Lärosäte Stockholms universitet
Medlem i SFS, SSCO
Hemsida http://www.sus.su.se
Kårtidning Gaudeamus
SFS
Medlem Ja
Presidium
Ordförande May Al-Boujassam
Vice ordförande Erik Arroy
Vice ordförande Hanna Westerlund
Vice ordförande Eleonore Eriksson

Till utvald-versionen

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda