StudentSamarbetet Øresund

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

StudentSamarbetet Øresund (SSØ), även på svenska StudentSamarbetet Öresund (SSÖ) eller danska StudentSamarbejdet Øresund (SSØ), är ett samarbete mellan 16 studentkårer (DK: studenterråd) i Öresundsregionen (Skåne och Själland).

StudentSamarbetet Øresund är en plattform for samarbete mellan studentkårerna i Öresundsregionen och Öresundsuniversitetet. Man arbetar för att säkra de interessen de studerande har i kraft av att vara studerande under Öresundsuniversitetet.

SSØ arbetar med att inspirera och ta initiativ till konkreta samarbeten mellan studentkårerna. Arbetet koncentrerar sig på att arrangera möten och konferenser. SSØ utser fyra studentrepresentanter i Öresundsuniversitetets högsta beslutande församling, Rektorsmötet.

SSØ leds av en arvoderad generalsekreterare. SSØ:s kansli ligger i Lund.

Externa länkar

SSØ Hemsida http://lus.lu.se/sso/

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda