Studentkår

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 10: Rad 10:
En [[studentrepresentant]] i ett organ vid [[högskola|högskolan]] ska representera alla studenter inom organset verksamhetsområde.
En [[studentrepresentant]] i ett organ vid [[högskola|högskolan]] ska representera alla studenter inom organset verksamhetsområde.
-
Om det inte skulle finnas någon [[studentkår]] för något av högskolans verksamhetsområden ska högskolan ordna val av studentrepresentanter bland studenterna inom området.
+
Om det inte skulle finnas någon studentkår för något av högskolans verksamhetsområden ska högskolan ordna val av studentrepresentanter bland studenterna inom området.
Studentkårsförordning (2009:769) reglerar studentkårernas verksamhet<ref>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090769.htm</ref>.
Studentkårsförordning (2009:769) reglerar studentkårernas verksamhet<ref>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090769.htm</ref>.
Rad 20: Rad 20:
* [[Studentkårer vid Lunds universitet]]
* [[Studentkårer vid Lunds universitet]]
* [[Studentkårer vid Göteborgs universitet]]
* [[Studentkårer vid Göteborgs universitet]]
 +
 +
== Referenser ==
 +
<references />
[[Kategori:Studentkårer]]
[[Kategori:Studentkårer]]

Nuvarande version från 7 januari 2013 kl. 17.05

En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid ett visst universitet eller högskola. Studentkårers verksamhet regleras i studentkårsförordningen.

Kårobligatoriet, som reglerades i den så kallade obligatorieförordningen, avskaffades vid statligt lärosäte i 1 Juli 2010. Idag är kårmedlemskap frivilligt för studenterna. Medlemskap i studentkår vid privata lärosäten regleras av respektive lärosäte och vid vissa privata lärosäten är det obligatoriskt för studenterna att vara medlemmar i en studentkår.

Studentkårerna bevakar och deltar i planeringen av utbildningen som ges vid respektive lärosäte, vanligen uppdelat i ett block som omfattar utbildningsfrågor (utbildningens kvalitet, inriktning, pedagogik, innehåll, samordning etc.) och ett block som omfattar studiesociala frågor (studiernas infrastruktur - bostäder, sjukvård, biblioteks- och datorresurser, arbetsmiljö mm).

Andra vanliga ansvarsområden inom kårerna rör arbetsmarknadsfrågor, internationalisering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stor energi ägnas åt att anordna sociala funktioner för studenterna, ofta i form av pub- och festverksamhet men även idrottsaktiviteter, studentmedia och mottagningsverksamhet för nya studenter. Innan lärosätena ålades ansvar för studenthälsan var många kårer huvudman för studentsjukvården; på vissa orter kvarstår studentkårerna fortfarande som utförare av studentsjukvården.

En sammanslutning som vill ha status som studentkår kan ansöka om det till högskolans styrelse. Kriterierna är att det huvudsakliga syftet ska vara att delta i utvecklingen av utbildning och studieförutsättningar, samt att alla studenter inom en studentkårs område ska ha rätt att bli medlemmar. Medlemmarna ska vidare ha rätt att rösta i val till det högsta beslutande organet. Studentkårer har även i fortsättningen rätt till representation i högskolans beredande och beslutande organ. Finns det fler än en kår ska de i första hand själva komma överens om hur representationen ska fördelas. Annars får högskolans styrelse ta beslut hur platserna ska fördelas.

En studentrepresentant i ett organ vid högskolan ska representera alla studenter inom organset verksamhetsområde. Om det inte skulle finnas någon studentkår för något av högskolans verksamhetsområden ska högskolan ordna val av studentrepresentanter bland studenterna inom området.

Studentkårsförordning (2009:769) reglerar studentkårernas verksamhet[1].

Se även

Referenser

  1. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090769.htm
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda