Studentkår

Från SFS Wiki

Version från den 15 augusti 2012 kl. 13.38 av Jonas (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid ett visst universitet eller högskola. Studentkårers verksamhet regleras i studentkårsförordningen.

Kårobligatoriet, som reglerades i den så kallade obligatorieförordningen, avskaffades vid statligt lärosäte i 1 Juli 2010. Idag är kårmedlemskap frivilligt för studenterna. Medlemskap i studentkår vid privata lärosäten regleras av respektive lärosäte och vid vissa privata lärosäten är det obligatoriskt för studenterna att vara medlemmar i en studentkår.

Studentkårerna bevakar och deltar i planeringen av utbildningen som ges vid respektive lärosäte, vanligen uppdelat i ett block som omfattar utbildningsfrågor (utbildningens kvalitet, inriktning, pedagogik, innehåll, samordning etc.) och ett block som omfattar studiesociala frågor (studiernas infrastruktur - bostäder, sjukvård, biblioteks- och datorresurser, arbetsmiljö mm).

Andra vanliga ansvarsområden inom kårerna rör arbetsmarknadsfrågor, internationalisering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stor energi ägnas åt att anordna sociala funktioner för studenterna, ofta i form av pub- och festverksamhet men även idrottsaktiviteter, studentmedia och mottagningsverksamhet för nya studenter. Innan lärosätena ålades ansvar för studenthälsan var många kårer huvudman för studentsjukvården; på vissa orter kvarstår studentkårerna fortfarande som utförare av studentsjukvården.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda