Studentkår

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid ett visst universitet eller högskola.')
Rad 1: Rad 1:
-
En studentkår är en intresseorganisation för [[student]]er vid ett visst [[universitet]] eller [[högskola]].
+
En '''studentkår''' är en intresseorganisation för [[student]]er vid ett visst [[universitet]] eller [[högskola]].
 +
 
 +
Kårobligatoriet avskaffades vid statligt lärosäte i 1 Juli 2010. Idag är kårmedlemskap frivilligt för studenterna. Medlemskap i studentkår vid privata lärosäten regleras av respektive lärosäte och vid vissa privata lärosäten är det obligatoriskt för studenterna att vara medlemmar i en studentkår.
 +
 
 +
Studentkårerna bevakar och deltar i planeringen av utbildningen som ges vid respektive lärosäte, vanligen uppdelat i ett block som omfattar utbildningsfrågor (utbildningens kvalitet, inriktning, pedagogik, innehåll, samordning etc.) och ett block som omfattar studiesociala frågor (studiernas infrastruktur - bostäder, sjukvård, biblioteks- och datorresurser, arbetsmiljö mm).
 +
 
 +
Andra vanliga ansvarsområden inom kårerna rör arbetsmarknadsfrågor, internationalisering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stor energi ägnas åt att anordna sociala funktioner för studenterna, ofta i form av pub- och festverksamhet men även idrottsaktiviteter, studentmedia och mottagningsverksamhet för nya studenter. Innan lärosätena ålades ansvar för studenthälsan var många kårer huvudman för studentsjukvården; på vissa orter kvarstår studentkårerna fortfarande som utförare av studentsjukvården.

Versionen från 29 april 2011 kl. 15.11

En studentkår är en intresseorganisation för studenter vid ett visst universitet eller högskola.

Kårobligatoriet avskaffades vid statligt lärosäte i 1 Juli 2010. Idag är kårmedlemskap frivilligt för studenterna. Medlemskap i studentkår vid privata lärosäten regleras av respektive lärosäte och vid vissa privata lärosäten är det obligatoriskt för studenterna att vara medlemmar i en studentkår.

Studentkårerna bevakar och deltar i planeringen av utbildningen som ges vid respektive lärosäte, vanligen uppdelat i ett block som omfattar utbildningsfrågor (utbildningens kvalitet, inriktning, pedagogik, innehåll, samordning etc.) och ett block som omfattar studiesociala frågor (studiernas infrastruktur - bostäder, sjukvård, biblioteks- och datorresurser, arbetsmiljö mm).

Andra vanliga ansvarsområden inom kårerna rör arbetsmarknadsfrågor, internationalisering samt jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Stor energi ägnas åt att anordna sociala funktioner för studenterna, ofta i form av pub- och festverksamhet men även idrottsaktiviteter, studentmedia och mottagningsverksamhet för nya studenter. Innan lärosätena ålades ansvar för studenthälsan var många kårer huvudman för studentsjukvården; på vissa orter kvarstår studentkårerna fortfarande som utförare av studentsjukvården.

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda