Studentkåren i Östersund

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
(Organisation: Sektionsfördelningen har gjorts om från och med höstterminen 2013. Dessutom valde Mittuniversitet att från och med april 2013 avskaffa instutioner som administrativ nivå.)
Rad 18: Rad 18:
==Organisation==
==Organisation==
-
SiÖ består, utöver kårstyrelsen och medlemsmötet, av 5 ''sektioner'' som arbetar främst studiepolitiskt mot respektive institution samt doktoranderna vid Mittuniversitetet Östersund:  
+
SiÖ består, utöver kårstyrelsen och medlemsmötet, av 7 ''sektioner'' som arbetar främst studiepolitiskt mot universitets ämnesavdelningar samt en särskild sektion doktoranderna vid Mittuniversitetet Östersund:  
-
* '''SekSih''' - institutionen för hälsovetenskap,
+
* '''SekSih''' - Sektionen för Sjuksköterskor, Idrottsvetare och Hälsovetare (avdelningen för omvårdnad samt avdelningen för hälsovetenskap),
-
* '''SoaSek''' - institutionen för socialt arbete,
+
* '''SoaSek''' - Sektionen för socialt arbete (avdelningen för socialt arbete),
-
* '''SamSek''' - institutionen för samhällsvetenskap,
+
* '''SPARK''' - Sektionen för Personal- & Arbetslivsprogramet och Risk- & Krishanteringsprogramet (avdelningen för samhällsvetenskap),
-
* '''SmartSek''' - institutionen för teknik och hållbar utveckling och
+
* '''Mittpsykologerna''' - Sektionen för psykologistudenter (avdelningen för psykologi),
-
* '''DoktorandSek''' - samtliga institutioner med inriktning forskarstuderande i Östersund
+
* '''STEK''' - Sektionen för Turism och Ekonomi (avdelningen för turismvetenskap och geografi samt avdelningen för ekonomivetenskap och juridik),
 +
* '''SmartSek''' - Sektionen för naturvetenskap och teknik (fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier),
 +
* '''DoktorandSek''' - Sektionen för doktorander (samtliga avdelningar med forskarstuderande)
Det finns även flertalet ''utskott'' som arbetar med studiesociala uppgifter:
Det finns även flertalet ''utskott'' som arbetar med studiesociala uppgifter:
Rad 34: Rad 36:
* '''Staben''' - Arrangerar introduktionsperioden för alla nya studenter
* '''Staben''' - Arrangerar introduktionsperioden för alla nya studenter
* '''Studentkören''' - Repeterar och sjunger sånger vid olika evenemang
* '''Studentkören''' - Repeterar och sjunger sånger vid olika evenemang
-
* '''Multimediautskottet''' - Anordnar aktiviteter med inriktning spel och nöje
 
* '''Dekår''' - Studenterna i Östersunds egna studenttidning
* '''Dekår''' - Studenterna i Östersunds egna studenttidning

Versionen från 7 oktober 2013 kl. 07.57

Studentkåren i Östersund, SiÖ, är studentkåren för Mittuniversitetets studerande vid campus Östersund. Kårens högsta beslutande organ är medlemsmötet som sker i början av december och i april varje år. Högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder studentkårens arbete i enlighet med stadgar, verksamhetsplan och övrig direktion, allt detta beslutas av medlemmarna på medlemsmötet. Kårstyrelse, valberedning, verksamhetsrevisor och ordförande för alla studentkårens sektioner och utskott väljs av medlemsmötet. Kårstyrelsens arbete leds av ett presidium som utgörs av en ordförande och vice ordförande med hel- respektive halvtidsarvoderingar. Hos studentkåren arbetar en tjänstemän på heltid med reception-, IT-sysslor samt organisationsstöd. Kåren jobbar aktivt med att företräda studenternas intressen genom påverkansarbete gentemot universitet och kommun. Kåren jobbar också med personligt stöd till studenter som upplever problem med sin studiesituation.

Organisation

SiÖ består, utöver kårstyrelsen och medlemsmötet, av 7 sektioner som arbetar främst studiepolitiskt mot universitets ämnesavdelningar samt en särskild sektion doktoranderna vid Mittuniversitetet Östersund:

Det finns även flertalet utskott som arbetar med studiesociala uppgifter:

SiÖ äger också Östersunds Campusrestauranger AB, ÖCAB, till 100% och detta bolag bedriver restaurang- och fikaverksamhet på campus Östersund och mot omgivande samhälle.

Studentkåren i Östersund
Grundad 1971
Lärosäte Mittuniversitetet
Hemsida http://www.sko.miun.se/
SFS
Medlem Ja
Gruppering SamS
Presidium
Ordförande Johan Liljeholm
Vice ordförande Patrik Lavefjord
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda