Studentkåren i Östersund

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(+wikifiering)
Rad 9: Rad 9:
| hemsida = http://www.sko.miun.se/
| hemsida = http://www.sko.miun.se/
}}
}}
-
 
-
==Allmänt==
 
'''Studentkåren i Östersund''', SiÖ, är studentkåren för Mittuniversitetets studerande vid campus Östersund.
'''Studentkåren i Östersund''', SiÖ, är studentkåren för Mittuniversitetets studerande vid campus Östersund.
-
SiÖs högsta beslutande organ är medlemsmötet som sker i början av december och i april varje år.
+
Kårens högsta beslutande organ är medlemsmötet som sker i början av december och i april varje år.
-
SiÖs högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder studentkårens arbete i enlighet med stadgar, verksamhetsplan och övrig direktion, allt detta beslutas av medlemmarna på medlemsmötet. Kårstyrelse, valberedning, verksamhetsrevisor och ordförande för alla studentkårens sektioner och utskott väljs av medlemsmötet. Kårstyrelsens arbete leds av ett presidium som utgörs av en ordförande och vice ordförande med hel- respektive halvtidsarvoderingar.
+
Högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder studentkårens arbete i enlighet med stadgar, verksamhetsplan och övrig direktion, allt detta beslutas av medlemmarna på medlemsmötet. Kårstyrelse, valberedning, verksamhetsrevisor och ordförande för alla studentkårens sektioner och utskott väljs av medlemsmötet. Kårstyrelsens arbete leds av ett presidium som utgörs av en ordförande och vice ordförande med hel- respektive halvtidsarvoderingar.
-
Hos SiÖ arbetar en tjänstemän på heltid med reception-, IT-sysslor samt organisationsstöd. SiÖ jobbar aktivt med att företräda studenternas intressen genom påverkansarbete gentemot universitet och kommun. SiÖ jobbar också med personligt stöd till studenter som upplever problem med sin studiesituation.
+
Hos studentkåren arbetar en tjänstemän på heltid med reception-, IT-sysslor samt organisationsstöd. Kåren jobbar aktivt med att företräda studenternas intressen genom påverkansarbete gentemot universitet och kommun. Kåren jobbar också med personligt stöd till studenter som upplever problem med sin studiesituation.
==Organisation==
==Organisation==
-
SiÖ består, utöver kårtyrelsen och medlemsmötet, av 5 '''sektioner''' som arbetar främst studiepolitiskt mot respektive institution samt doktoranderna vid Mittuniversitetet Östersund: '''SekSih''' - institutionen för hälsovetenskap, '''SoaSek''' - intitutionen för socialt arbete, '''SamSek''' - institutionen för samhällsvetenskap, '''SmartSek''' - institutionen för teknik och hållbar utveckling och '''DoktorandSek''' - samtliga institutioner med inriktning forskarstuderande i Östersund
+
SiÖ består, utöver kårtyrelsen och medlemsmötet, av 5 ''sektioner'' som arbetar främst studiepolitiskt mot respektive institution samt doktoranderna vid Mittuniversitetet Östersund:  
 +
* '''SekSih''' - institutionen för hälsovetenskap,
 +
* '''SoaSek''' - intitutionen för socialt arbete,
 +
* '''SamSek''' - institutionen för samhällsvetenskap,
 +
* '''SmartSek''' - institutionen för teknik och hållbar utveckling och
 +
* '''DoktorandSek''' - samtliga institutioner med inriktning forskarstuderande i Östersund
-
Och av flertalet '''utskott''' som arbetar med studiesociala uppgifter:
+
Det finns även flertalet ''utskott'' som arbetar med studiesociala uppgifter:
-
'''Internationella utskottet''' - välkomnar och arrangerar saker för internationella studenter
+
* '''Internationella utskottet''' - välkomnar och arrangerar saker för internationella studenter
-
 
+
* '''Kulturutskottet''' - jobbar med kulturella arrangemang och tex den populära pubkvällen "Sopptorsdagen"
-
'''Kulturutskottet''' - jobbar med kulturella arrangemang och tex den populära pubkvällen "Sopptorsdagen"
+
* '''Utskottet för genus och intersektionalitet''' - jobbar med genus och intersektionalitetsfrågor
-
 
+
* '''Karriärutskottet''' - Arrangerar bland annat en karriärmässa varje år i februari
-
'''Utskottet för genus och intersektionalitet''' - jobbar med genus och intersektionalitetsfrågor
+
* '''CampusBio''' - Visar filmer för kårmedlemmar
-
 
+
* '''Staben''' - Arrangerar introduktionsperioden för alla nya studenter
-
'''Karriärutskottet''' - Arrangerar bland annat en karriärmässa varje år i februari
+
* '''Studentkören''' - Repeterar och sjunger sånger vid olika evenemang
-
 
+
* '''Multimediautskottet''' - Anordnar aktiviteter med inriktning spel och nöje
-
'''CampusBio''' - Visar filmer för kårmedlemmar
+
* '''Dekår''' - Studenterna i Östersunds egna studenttidning
-
 
+
-
'''Staben''' - Arrangerar introduktionsperioden för alla nya studenter
+
-
 
+
-
'''Studentkören''' - Repeterar och sjunger sånger vid olika evenemang
+
-
 
+
-
'''Multimediautskottet''' - Anordnar aktiviteter med inriktning spel och nöje
+
-
 
+
-
'''Dekår''' - Studenterna i Östersunds egna studenttidning
+
SiÖ äger också '''Östersunds Campusrestauranger AB''', '''ÖCAB''', till 100% och detta bolag bedriver restaurang- och fikaverksamhet på campus Östersund och mot omgivande samhälle.
SiÖ äger också '''Östersunds Campusrestauranger AB''', '''ÖCAB''', till 100% och detta bolag bedriver restaurang- och fikaverksamhet på campus Östersund och mot omgivande samhälle.
-
 
{{Navigering Studentkårer}}
{{Navigering Studentkårer}}

Versionen från 31 januari 2013 kl. 16.54

Studentkåren i Östersund, SiÖ, är studentkåren för Mittuniversitetets studerande vid campus Östersund. Kårens högsta beslutande organ är medlemsmötet som sker i början av december och i april varje år. Högsta verkställande organ är kårstyrelsen. Styrelsen leder studentkårens arbete i enlighet med stadgar, verksamhetsplan och övrig direktion, allt detta beslutas av medlemmarna på medlemsmötet. Kårstyrelse, valberedning, verksamhetsrevisor och ordförande för alla studentkårens sektioner och utskott väljs av medlemsmötet. Kårstyrelsens arbete leds av ett presidium som utgörs av en ordförande och vice ordförande med hel- respektive halvtidsarvoderingar. Hos studentkåren arbetar en tjänstemän på heltid med reception-, IT-sysslor samt organisationsstöd. Kåren jobbar aktivt med att företräda studenternas intressen genom påverkansarbete gentemot universitet och kommun. Kåren jobbar också med personligt stöd till studenter som upplever problem med sin studiesituation.

Organisation

SiÖ består, utöver kårtyrelsen och medlemsmötet, av 5 sektioner som arbetar främst studiepolitiskt mot respektive institution samt doktoranderna vid Mittuniversitetet Östersund:

Det finns även flertalet utskott som arbetar med studiesociala uppgifter:

SiÖ äger också Östersunds Campusrestauranger AB, ÖCAB, till 100% och detta bolag bedriver restaurang- och fikaverksamhet på campus Östersund och mot omgivande samhälle.

Studentkåren i Östersund
Grundad 1971
Lärosäte Mittuniversitetet
Hemsida http://www.sko.miun.se/
SFS
Medlem Ja
Gruppering SamS
Presidium
Ordförande Johan Liljeholm
Vice ordförande Patrik Lavefjord
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda