Studentkåren i Skövde

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m
(Organisation)
Rad 21: Rad 21:
== Organisation ==
== Organisation ==
-
Studentkåren i Skövdes högsta beslutande organ är kårfullmäktige som tillsätts genom årliga kårval. Kårfullmäktige består av 27 ledamöter, vilka väljs genom personval. Kårfullmäktige utser kårstyrelsen, samtliga sektionsstyrelser, revisorer och valberedning. Kårfullmäktige beslutar även om medlemsavgift, budget och verksamhetsplan.
+
Studentkåren i Skövdes högsta beslutande organ är stämman. Alla medlemmar i Studentkåren i Skövde har rösträtt vid stämman. Stämman utser kårstyrelsen, revisorer och valberedning. Stämman beslutar även om medlemsavgift, budget och verksamhetsplan.
Studentkåren i Skövde består av ett antal sektioner, och varje student har tillhörighet i en sektion. Sektionerna och deras områden är som följer:
Studentkåren i Skövde består av ett antal sektioner, och varje student har tillhörighet i en sektion. Sektionerna och deras områden är som följer:
-
* SKHILS - Sektionen för studenter som läser vid Institutionen för kommunikation och information
+
* Skills - Sektionen för studenter som läser vid Institutionen för informationsteknologi
-
* BeEkIng - Sektionen för studenter som läser vid Institutionen för teknik och samhälle
+
* ESS - Sektionen för studenter som läser vid Institutionen för ingenjörsvetenskap
-
* Vitae - Sektionen för studenter som läser vid Institutionen för vård och natur
+
* Vitae - Sektionen för studenter som läser vid Institutionen för hälsa och lärande eller Institutionen för Biovetenskap
 +
* Safir - Sektionen för studenter som läser vid Instutionen för handel och företagande
Kårstyrelsen består av 5 - 9 ordinarie ledamöter. Kårstyrelsen är den operativa enheten och ansvarar för det löpande arbetet inom organisationen.
Kårstyrelsen består av 5 - 9 ordinarie ledamöter. Kårstyrelsen är den operativa enheten och ansvarar för det löpande arbetet inom organisationen.

Versionen från 12 oktober 2015 kl. 19.15

Studentkåren i Skövde bildades år 1986 och är studentkåren vid Högskolan i Skövde.

Organisation

Studentkåren i Skövdes högsta beslutande organ är stämman. Alla medlemmar i Studentkåren i Skövde har rösträtt vid stämman. Stämman utser kårstyrelsen, revisorer och valberedning. Stämman beslutar även om medlemsavgift, budget och verksamhetsplan.

Studentkåren i Skövde består av ett antal sektioner, och varje student har tillhörighet i en sektion. Sektionerna och deras områden är som följer:

Kårstyrelsen består av 5 - 9 ordinarie ledamöter. Kårstyrelsen är den operativa enheten och ansvarar för det löpande arbetet inom organisationen.

Studentkåren i Skövde kårtidning heter KårKatt.

Referenser

  1. Representerade studenter, reflekterar inte antalet medlemmar
Studentkåren i Skövde
Grundad 1986
Lärosäte Högskolan i Skövde
Antal HST[1] ca 4500
Medlem i SFS
Hemsida http://www.studentkaren.se/
Kårtidning KårKatt
Twitter @karstyrelse_SiS
SFS
Medlem Ja
Gruppering SamS
Presidium
Studentombud IKI Joakim Kävrestad
Studentombud ITS Rebecca Åblad
Studentombud IVN Oscar Danielsson
Till utvald-versionen
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda