Studentkåren i Skövde

Från SFS Wiki

Version från den 12 oktober 2015 kl. 19.15 av MLindblad (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
Studentkåren i Skövde bildades år 1986 och är studentkåren vid Högskolan i Skövde.

Organisation

Studentkåren i Skövdes högsta beslutande organ är stämman. Alla medlemmar i Studentkåren i Skövde har rösträtt vid stämman. Stämman utser kårstyrelsen, revisorer och valberedning. Stämman beslutar även om medlemsavgift, budget och verksamhetsplan.

Studentkåren i Skövde består av ett antal sektioner, och varje student har tillhörighet i en sektion. Sektionerna och deras områden är som följer:

Kårstyrelsen består av 5 - 9 ordinarie ledamöter. Kårstyrelsen är den operativa enheten och ansvarar för det löpande arbetet inom organisationen.

Studentkåren i Skövde kårtidning heter KårKatt.

Referenser

  1. Representerade studenter, reflekterar inte antalet medlemmar
Studentkåren i Skövde
Grundad 1986
Lärosäte Högskolan i Skövde
Antal HST[1] ca 4500
Medlem i SFS
Hemsida http://www.studentkaren.se/
Kårtidning KårKatt
Twitter @karstyrelse_SiS
SFS
Medlem Ja
Gruppering SamS
Presidium
Studentombud IKI Joakim Kävrestad
Studentombud ITS Rebecca Åblad
Studentombud IVN Oscar Danielsson
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda