Studentkårer vid Uppsala universitet

Från SFS Wiki

Version från den 4 december 2012 kl. 18.25 av Jonas (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Denna artikel behandlar kort studentkårerna vid Uppsala universitet.

Innehåll

Historia

Kårhistorien i Uppsala har varit betydligt lugnare än i många andra städer, varpå en historik blir betydligt kortare.

1849-1966

I mitten på 1800-talet grundar stadens nationer Uppsala studentkår för att ta hand om frågor som rör alla studenter i Uppsala. I nästan 120 år är Uppsala studentkår enda kåren vid Uppsala universitet.

1967-2010

1967 skapas en filial till Uppsala universitet i Örebro varpå universitetet får en till studentkår, Örebro studentkår. Uppsala studentkår är inte längre enda studentkåren vid Uppsala universitet men fortfarande enda studentkåren vid UU i Uppsala.

1965 beslutade riksdagen att Farmaceutiska institutet skulle införlivas som en del i Uppsala universitet, vilket skedde 1 juli 1968 då den tidigare högskolan nu blev Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. I samband med det kom även institutets studentkår, Farmaceutiska studentkåren att bli en studentkår vid Uppsala universitet. Det fanns de som ville att Farmaceutiska studentkåren skulle bli en del av Uppsala studentkår, men så blev inte fallet och Uppsala universitet hade nu två studentkårer i Uppsala.

Som en följd av högskolereformen 1977 blir filialen i Örebro en självständig högskola och Uppsala universitet har två studentkårer.

Försök att bilda ytterligare en studentkår gjordes dock. Efter bildandet av Skånelandens nation gjordes försök att bilda en kår utan verksamhet som ett kostnadsfritt alternativ till de etablerade studentkårerna. Försök som dock inte lyckades.

Under slutet av 1990-talet börjar Uppsala teknologkår att visa intresse för att bli en formell studentkår, men de förhandsbesked man får tyder på att Universitetet inte vill ha en studentkår för ett mindre område än en fakultet. Man inleder därefter diskussioner med Föreningen Uppsala naturvetare om att bilda en studentkår tillsammans. Det utmynnar i ett förslag till en studentkår, UTK:s fullmäktige röstar ja till förslaget, men FUN:s röstar nej. Istället slår man ihop organisationerna till den nya Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, i februari 2002. Kårtankarna är dock inte borta utan våren 2003 anordnas en omröstning bland fakultetens studenter om de vill ha UTN som egen kår, resultatet blir 69% nej till att UTN ska bli kår och ett valdeltagande på 29%, varpå kårfrågan läggs på is inom UTN.

2010-

Vid kårobligatoriets avskaffande var alla kårer tvungna att ansöka om kårstatus på nytt. Både Uppsala studentkår och Farmaceutiska studentkåren ansökte och beviljades om kårstatus för sina tidigare områden. Dessutom ansökte Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) om kårstatus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. En ansökan som avslogs av konsistoriet. Avslaget överklagades till Överklagandenämnden för högskolan men nämnden ändrade inte universitetets beslut.

2013 kommer Högskolan på Gotland att bli en del av Uppsala universitet varpå det kommer att finnas tre kårer som har kårstatus för olika delar av Uppsala universitet inför den nya ansökningsomgången.

12-18 november 2012 anordnades en omröstning bland studenterna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten om vilken organisation, Uppsala studentkår eller UTN, som de vill se som studentkår. Av 7365 röstberättigade valde 2967 (40 %) att rösta. Av de lade 2315 st (78 %) sin röst på UTN, 357 st (12 %) på Uppsala studentkår och 295 st (10 %) röstade blankt.

Som en följd av omröstningen beslutade UTN:s fullmäktige 3 december att söka kårstatus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, exklusive Campus Gotland. I slutet av november beslutade även föreningen Uppsalaekonomerna att ansöka om kårstatus.

Se även

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda