Studerandevillkoret

Från SFS Wiki

Version från den 5 maj 2011 kl. 10.07 av Fredrik (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Studerandevillkoret innebar att en studerande kvalificerade sig till grundersättningen i arbetslöshetsförsäkringen efter 3 månaders arbetslöshet.

Studerandevillkoret avskaffades 2007 genom prop. 2006/07:15 En arbetslösförsäkring för arbete. Flertalet remissinstanser var negativa till avskaffandet av studerandevillkoret.

Innan studerandevillkoret avskaffades var det 38 000 personer som blev beviljade arbetslöshetsersättning genom villkoret. Av de som fick ersättning genom studerandevillkoret var 77 % mellan 20 -­ 24 år resterande var 25 år eller äldre. Var fjärde ersättningstagare hade avslutat eftergymnasiala studier, resterande hade avslutat gymnasiala studier. Antalet som beviljades ersättning genom studerandevillkoret kan antas vara starkt beroende av efterfrågan på arbetskraft. En ökning skedde från 5 000 ersättningstagare år 2001 till 38 000 ersättningstagare år 2007. Avskaffandet av studerandevillkoret motiverades utifrån att bland annat en jobbgaranti för unga mellan 20 -­25 år skulle införas.

Läs vidare:

SFS, Regeringens förändringar i a-kassan slår hårt mot studenterna [1]

SFS, Studenter om den studiesociala utredningen [2]

SFS, Informerar om studenter och A-kassan [3]

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda