Studiemedel

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Studiemedel är en statligt administrerad försörjning för studerande i Sverige. Studiemedel ges till vuxenstuderande på grundskole- och gymnasienivå samt till studerande på eftergymnasiala utbildningar.

Studiemedlet består av en lånedel (ofta benämnd studielån) och en bidragsdel (ofta benämnd studiebidrag) Studiemedelsutbetalningarna administreras av Centrala studiestödsnämnden(CSN).

Det finns för närvarande tre olika återbetalningssystem i bruk:

För studier på högskola/universitet kan man i dag få studiemedel under som mest 240 veckor, vilket motsvarar 12 höst- och/eller vårterminer. Under sommarlovet betalas inga studiemedel ut. Lånet avskrivs vid början av det år man fyller 68 (dvs det år man fyller 67 får man betala.

I vissa fall kan den studerande även få tilläggsbidrag, tilläggslån och merkostnadslån. Tilläggsbidraget lämnas till studerande med barn och utgör ett differentierat kompletterande stöd som beror på antalet barn. Tilläggslån kan lämnas till studerande som har haft en arbetsinkomst kalenderåret närmast före studiestarten. Lån kan även lämnas för merkostnader som den studerande har i samband med sina studier, exempelvis för resor och undervisningsavgifter.

Källa

http://www.csn.se

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda