Studieregler

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.

Vid flera lärosäten finns det studieregler, utformade på olika sätt. Studieregler har oftast som uppgift att reglera frågor kring studier vid lärosätet som komplement till lag och förordning. En sammanfattning av olika lärosätens studieregler återfinns i denna artikel.

Göteborgs universitet

Vid Göteborgs universitet finns studieregler i form av en regelsamling.[1] Studiereglerna är utformade som regler och är således bindande. Den första versionen av reglerna fastslogs år 2000, och har därefter reviderats i flera omgångar. Under 2012/13 omarbetades reglerna och den 1 maj 2013 började en ny version av reglerna gälla som enbart innefattar lokala regler.[2]

Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet återfinns lokala regler i olika regelböcker. Bok 2 innehåller utbildningsfrågor.[3]

Referenser

  1. http://www.rk.gu.se/juridik/studieregelskommitten/regelsamlingen/
  2. http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1448/1448113_pm-studieregler-rektorsbeslut.pdf
  3. http://www.su.se/regelboken/bok-2
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda