Sveriges förenade studentkårer

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med ''''Sveriges förenade studentkårer (SFS)''' är en sammanslutning av studentkårer i Sverige. SFS grundades 1921 och har idag 42 medlemskårer, vilka i sin tur omfattar cirka ...')
Rad 5: Rad 5:
SFS lobbyverksamhet vänder sig mot regering, riksdag, departement och statliga verk. Grunden för de åsikter som förs fram är de visions- och åsiktsdokument som medlemmarna beslutat om. Organisationen är regeringens enda remissinstans i utbildningspolitiska frågor som består enbart av studenter.
SFS lobbyverksamhet vänder sig mot regering, riksdag, departement och statliga verk. Grunden för de åsikter som förs fram är de visions- och åsiktsdokument som medlemmarna beslutat om. Organisationen är regeringens enda remissinstans i utbildningspolitiska frågor som består enbart av studenter.
-
På inbjudan av verk, departement och myndigheter, nominerar SFS [[studentrepresentanter]] från grund- och forskarutbildningen till olika nationella styrelser, grupper och utredningar. Det gäller inte minst styrelserna för [[Centrala Studiestödsnämnden]]([[CSN]]), Nätuniversitetet och [[Verket för högskoleservice]]([[VHS]]) samt insynsrådet för [[Högskoleverket]]([[HSV]]).
+
På inbjudan av verk, departement och myndigheter, nominerar SFS [[studentrepresentanter]] från grund- och forskarutbildningen till olika nationella styrelser, grupper och utredningar. Det gäller inte minst styrelserna för [[Centrala studiestödsnämnden]]([[CSN]]), Nätuniversitetet och [[Verket för högskoleservice]]([[VHS]]) samt insynsrådet för [[Högskoleverket]]([[HSV]]).
SFS är även aktivt gentemot [[Sveriges universitets- och högskoleförbund]]([[SUHF]]), där man deltar med observatörer och sakkunniga i diverse interna utredningar. Ett liknande men mindre tätt knutet samarbete finns även med [[Sveriges universitetslärarförbund]]([[SULF]]).
SFS är även aktivt gentemot [[Sveriges universitets- och högskoleförbund]]([[SUHF]]), där man deltar med observatörer och sakkunniga i diverse interna utredningar. Ett liknande men mindre tätt knutet samarbete finns även med [[Sveriges universitetslärarförbund]]([[SULF]]).

Versionen från 5 maj 2011 kl. 14.24

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer i Sverige.

SFS grundades 1921 och har idag 42 medlemskårer, vilka i sin tur omfattar cirka 225 000 av landets 384 000 studenter. SFS är medlem i Europas förenade studentkårer, European Students' Union(ESU), och samverkar med de nordiska och baltiska systerorganisationerna inom Nordiskt Ordförandemöte(NOM) respektive Baltiskt Ordförandemöte(BOM).

SFS lobbyverksamhet vänder sig mot regering, riksdag, departement och statliga verk. Grunden för de åsikter som förs fram är de visions- och åsiktsdokument som medlemmarna beslutat om. Organisationen är regeringens enda remissinstans i utbildningspolitiska frågor som består enbart av studenter.

På inbjudan av verk, departement och myndigheter, nominerar SFS studentrepresentanter från grund- och forskarutbildningen till olika nationella styrelser, grupper och utredningar. Det gäller inte minst styrelserna för Centrala studiestödsnämnden(CSN), Nätuniversitetet och Verket för högskoleservice(VHS) samt insynsrådet för Högskoleverket(HSV).

SFS är även aktivt gentemot Sveriges universitets- och högskoleförbund(SUHF), där man deltar med observatörer och sakkunniga i diverse interna utredningar. Ett liknande men mindre tätt knutet samarbete finns även med Sveriges universitetslärarförbund(SULF).

SFS högsta beslutande organ är SFS fullmäktige, vars 199 ledamöter normalt sammanträder en gång per år. Däremellan är styrelsen (15 ledamöter inklusive presidium) SFS beslutande organ. Presidiet, bestående av en ordförande och 1-3 vice ordförande, är verkställande organ. Presidiet är arvoderat på heltid och arbetar från kansliet på Klara Södra kyrkogata 1 i Stockholm. Där finns även 6-10 anställda, varibland jurist, kommunikationsansvarig och utredare. Varje år delas SFS jämställdhetspris ut till någon som gjort särskilt värdefulla insatser för jämställdhet inom högre utbildning, bland pristagarna finns Carl Tham som fick priset för sitt lyckade arbete med att öka andelen kvinnliga professorer på landets lärosäten.

Extern länk

http://www.sfs.se

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda