Sveriges förenade studentkårer

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan behöver en genomgång på dess upplägg.

Innehåll

Om SFS

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer i Sverige.

SFS grundades 1921 och har idag 48 medlemskårer, vilka i sin tur omfattar cirka 225 000 av landets 384 000 studenter. SFS är medlem i Europas förenade studentkårer, European Students' Union, och samverkar med de nordiska och baltiska systerorganisationerna inom Nordiskt Ordförandemöte.

SFS lobbyverksamhet vänder sig mot regering, riksdag, departement och statliga verk. Grunden för de åsikter som förs fram är de visions- och åsiktsdokument som medlemmarna beslutat om. Organisationen är regeringens enda remissinstans i utbildningspolitiska frågor som består enbart av studenter.

På inbjudan av verk, departement och myndigheter, nominerar SFS studentrepresentanter från grund- och forskarutbildningen till olika nationella styrelser, grupper och utredningar. Det gäller inte minst styrelserna för Centrala studiestödsnämnden, Nätuniversitetet och Verket för högskoleservice samt insynsrådet för Högskoleverket.

SFS är även aktivt gentemot Sveriges universitets- och högskoleförbund, där man deltar med observatörer och sakkunniga i diverse interna utredningar. Ett liknande men mindre tätt knutet samarbete finns även med Sveriges universitetslärarförbund.

SFS högsta beslutande organ är SFS fullmäktige, vars ombud normalt sammanträder en gång per år. Däremellan är styrelsen SFS beslutande organ. Presidiet, bestående av en ordförande och 1 vice ordförande, är verkställande organ. Presidiet är arvoderat på heltid och arbetar från kansliet på KTH i Stockholm. Där finns även 5-10 anställda, varibland politisk sekreterare och kommunikationsansvarig.

Varje år delas SFS jämställdhetspris ut till någon som gjort särskilt värdefulla insatser för jämställdhet inom högre utbildning, bland pristagarna finns Carl Tham som fick priset för sitt lyckade arbete med att öka andelen kvinnliga professorer på landets lärosäten.


Historik

Pre-SFS

Sveriges förenade studentkårer bildades år 1921 på initiativ av Hans Kristoffersson, dåvarande vice ordförande för Göteborgs högskolas studentkår, då det fanns en önskan om ett ökat deltagande i det europeiska studentsamarbetet. I mars 1921 samlades Sveriges dåvarande studentkårer i Lund och bildade en riksorganisation för de svenska studenterna som fick namnet Sveriges förenade studentkårer. Till SFS första ordförande utsågs Erik Johansson från Uppsala studentkår.

De första åren

Till en början var SFS huvudsakliga uppgift att samordna de svenska studenterna i internationella frågor, det för att en nationell organisation krävdes för att få delta i olika internationella organisationer och konferenser. År 1930 utökades SFS verksamhet i och med beslutet att genomföra en social-ekonomisk utredning för att visa regeringen studenternas behov av ett lägre biljettpris på järnvägarna och påverkansorganisationen SFS var född.

70-tals reformen

2000-talet framåt

SFS framgångar

Genom åren har SFS varit med och påverkat de flesta områden inom utbildningspolitiken. Nedan följer ett axplock av dessa:

Lokaler

Klara Södra kyrkogata 1 i Stockholm

Osquars backe 2 i Stockholm

Extern länk

http://www.sfs.se

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda