The European Association for Quality Assurance in Higher Education

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(UKÄ uppdatering)
m (Högskoleverkets medlemskap)
Rad 8: Rad 8:
Under våren 2012 utvärderades Högskoleverkets medlemskap i ENQA, och det diskuterades då om huruvida Högskoleverket, i och med det nya [[kvalitetsutvärdering]]ssystemet skulle kunna kvarstå som medlem i ENQA, då det på flera punkter frångår de krav som ges i ESG.<ref>[http://www.hsv.se/notiser/2012/enqasenarelaggerbeslutomhogskoleverketsmedlemskap.5.8b3a8c21372be32ace80007205.html ENQA senarelägger beslut om HSVs medlemskap - hsv.se]</ref><ref>[http://www.hsv.se/publikationerarkiv/artiklar/2012/medlemskapetienqa.5.1c6d4396136bbbed2bd80002222.html Utvärdering av HSVs medlemskap - hsv.se]</ref> Den 14 september beslutade ENQAs styrelse att anse HSV som "Full member under review" i två år i väntan på förbättring från HSV, då verket på åtta punkter i ESG inte uppfyller kraven som ställs för medlemskap.<ref>[http://www.hsv.se/publikationerarkiv/artiklar/2012/enqasgranskningavhogskoleverketklar.5.485f1ec213870b672a680004319.html ENQAs granskning av Högskoleverket - hsv.se]</ref> [[SUHF]] kritiserade utvärderingssystemet i samband med ENQAs beslut och menar att HSV behöver mindre statlig styrning, samt vill de se ett utvärderingssystem som överensstämmer med ESG.<ref>[http://www.suhf.se/web/sveriges_utvarderingssystem_underkanns.aspx Sveriges utvärderingssystem underkänns - suhf.se]</ref> Regeringen kommenterade utvärderingens resultat i ett pressmeddelande 18e september med att Högskoleverket under de två åren ska utveckla systemet så att det stämmer överens med ENQAs krav på medlemskap, något som utbildningsminister [[Jan Björklund]] även påtalade i en interpellationsdebatt i riksdagen den 2 oktober 2012.<ref>[http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/199467 Kommentar till beslut från ENQA - regeringen.se]</ref><ref>[http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H0105&doctype=ip Interpellationsdebatt i riksdagen, 2012-10-02]</ref>
Under våren 2012 utvärderades Högskoleverkets medlemskap i ENQA, och det diskuterades då om huruvida Högskoleverket, i och med det nya [[kvalitetsutvärdering]]ssystemet skulle kunna kvarstå som medlem i ENQA, då det på flera punkter frångår de krav som ges i ESG.<ref>[http://www.hsv.se/notiser/2012/enqasenarelaggerbeslutomhogskoleverketsmedlemskap.5.8b3a8c21372be32ace80007205.html ENQA senarelägger beslut om HSVs medlemskap - hsv.se]</ref><ref>[http://www.hsv.se/publikationerarkiv/artiklar/2012/medlemskapetienqa.5.1c6d4396136bbbed2bd80002222.html Utvärdering av HSVs medlemskap - hsv.se]</ref> Den 14 september beslutade ENQAs styrelse att anse HSV som "Full member under review" i två år i väntan på förbättring från HSV, då verket på åtta punkter i ESG inte uppfyller kraven som ställs för medlemskap.<ref>[http://www.hsv.se/publikationerarkiv/artiklar/2012/enqasgranskningavhogskoleverketklar.5.485f1ec213870b672a680004319.html ENQAs granskning av Högskoleverket - hsv.se]</ref> [[SUHF]] kritiserade utvärderingssystemet i samband med ENQAs beslut och menar att HSV behöver mindre statlig styrning, samt vill de se ett utvärderingssystem som överensstämmer med ESG.<ref>[http://www.suhf.se/web/sveriges_utvarderingssystem_underkanns.aspx Sveriges utvärderingssystem underkänns - suhf.se]</ref> Regeringen kommenterade utvärderingens resultat i ett pressmeddelande 18e september med att Högskoleverket under de två åren ska utveckla systemet så att det stämmer överens med ENQAs krav på medlemskap, något som utbildningsminister [[Jan Björklund]] även påtalade i en interpellationsdebatt i riksdagen den 2 oktober 2012.<ref>[http://www.regeringen.se/sb/d/15615/a/199467 Kommentar till beslut från ENQA - regeringen.se]</ref><ref>[http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H0105&doctype=ip Interpellationsdebatt i riksdagen, 2012-10-02]</ref>
-
Sedan Högskoleverket upplösts den 1 januari 2013 är Universitetskanslersämbetets status i ENQA oklar. Ämbetet kan ansöka om att överta Högskoleverkets status som "full member under review" eller sända in en ny ansökan om att upptas i ENQA.
+
Sedan Högskoleverket upplösts den 1 januari 2013 var Universitetskanslersämbetets status i ENQA oklar. Ämbetet kunde ansöka om att överta Högskoleverkets status som "full member under review" eller sända in en ny ansökan om att upptas i ENQA. Den 1 april 2014 rapporterades att UKÄ inte kommer ansöka om nytt medlemskap i ENQA, och står därmed utanför samarbetet<ref>[http://www.expressen.se/nyheter/sverige-tappar-medlemskap-i-enqa/ Expressen - Sverige tappar medlemskap i ENQA]</ref>
== Externa länkar ==
== Externa länkar ==

Versionen från 12 maj 2014 kl. 10.16

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) är en europeisk samarbetsorganisation för organisationer som utför utvärdering och ackreditering av högre utbildning (eng. Quality Assurance Agencies). ENQA är en av fyra deltagare i den europeiska E4-gruppen. Högskoleverket var den enda svenska medlemmen i ENQA. Universitetskanslersämbetet har ännu inte beviljas medlemskap och har heller inte ansökt om att få överta Högskoleverkets status som "full member under review".

ENQA arbetar för utveckling av kvalitetssäkringssystem i hela Europa, särskillt i de länder som har undertecknat Bolognadeklarationen. ENQA verkar också för samarbete inom kvalitetssäkring.

För att vara medlem i ENQA måste en organisation genomgå en utvärdering av externa experter (peer-review) vart femte år. I dessa bedömargrupper finns studentrepresentanter utses av ESU. Utvärderingen går ut på att se om organisationen följer de krav som ges i European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Att uppfylla ESG är också ett krav för att bli upptagen i European Quality Assurance Register (EQAR).

Högskoleverkets medlemskap

Under våren 2012 utvärderades Högskoleverkets medlemskap i ENQA, och det diskuterades då om huruvida Högskoleverket, i och med det nya kvalitetsutvärderingssystemet skulle kunna kvarstå som medlem i ENQA, då det på flera punkter frångår de krav som ges i ESG.[1][2] Den 14 september beslutade ENQAs styrelse att anse HSV som "Full member under review" i två år i väntan på förbättring från HSV, då verket på åtta punkter i ESG inte uppfyller kraven som ställs för medlemskap.[3] SUHF kritiserade utvärderingssystemet i samband med ENQAs beslut och menar att HSV behöver mindre statlig styrning, samt vill de se ett utvärderingssystem som överensstämmer med ESG.[4] Regeringen kommenterade utvärderingens resultat i ett pressmeddelande 18e september med att Högskoleverket under de två åren ska utveckla systemet så att det stämmer överens med ENQAs krav på medlemskap, något som utbildningsminister Jan Björklund även påtalade i en interpellationsdebatt i riksdagen den 2 oktober 2012.[5][6]

Sedan Högskoleverket upplösts den 1 januari 2013 var Universitetskanslersämbetets status i ENQA oklar. Ämbetet kunde ansöka om att överta Högskoleverkets status som "full member under review" eller sända in en ny ansökan om att upptas i ENQA. Den 1 april 2014 rapporterades att UKÄ inte kommer ansöka om nytt medlemskap i ENQA, och står därmed utanför samarbetet[7]

Externa länkar

Referenser

  1. ENQA senarelägger beslut om HSVs medlemskap - hsv.se
  2. Utvärdering av HSVs medlemskap - hsv.se
  3. ENQAs granskning av Högskoleverket - hsv.se
  4. Sveriges utvärderingssystem underkänns - suhf.se
  5. Kommentar till beslut från ENQA - regeringen.se
  6. Interpellationsdebatt i riksdagen, 2012-10-02
  7. Expressen - Sverige tappar medlemskap i ENQA
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda