Tom Edoff

Från SFS Wiki

Hoppa till: navigering, sök

Läste Samhällsvetarprogrammet på Högskolan Dalarna och innehar en Fil. kand i Sociologi. Var Ordförande för Dalarnas Studentkår 2016 till 2019.

Betydelse för Dalarnas Studentkår

Organisationen befann sig i en ansträngd ekonomisk situation. Edoff tillsammans med Isak Andersson gjorde radikala förändringar när det kom till antalet anställda på studentkåren men också att det interna organisationen tydliggjordes.

Hjärtefrågor

Utbildningspolitik

Bostadsfrågor

Jämlikhet

Organisationsutveckling

Andra uppdrag

Ledamot av Sveriges Förenade Studentkårers styrelse 2017-2018

Ledamot av Sveriges Förenade Studentkåres Valberedning 2018-2019

Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda