Universitetskansler

Från SFS Wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(UKÄ uppdatering)
m
 
Rad 1: Rad 1:
-
'''Universitetskansler''' är titeln på myndighetschefen för [[Universitetskanslersämbetet]] och är högsta representant för Sveriges universitets- och högskoleväsende. Kanslerämbetet har mycket gamla anor och kan spåras tillbaka till 1622, då den första kanslern valdes vid ''[[Uppsala universitet]]''. Idag utses Universitetskanslern av regeringen. Innevarande universitetskansler är [[Lars Haikola]].
+
'''Universitetskansler''' är titeln på myndighetschefen för [[Universitetskanslersämbetet]] och är högsta representant för Sveriges universitets- och högskoleväsende. Kanslerämbetet har mycket gamla anor och kan spåras tillbaka till 1622, då den första kanslern valdes vid ''[[Uppsala universitet]]''. Idag utses Universitetskanslern av regeringen. Innevarande universitetskansler är [[Harriet Wallberg]].
==Historia==
==Historia==

Nuvarande version från 14 november 2014 kl. 15.55

Universitetskansler är titeln på myndighetschefen för Universitetskanslersämbetet och är högsta representant för Sveriges universitets- och högskoleväsende. Kanslerämbetet har mycket gamla anor och kan spåras tillbaka till 1622, då den första kanslern valdes vid Uppsala universitet. Idag utses Universitetskanslern av regeringen. Innevarande universitetskansler är Harriet Wallberg.

Historia

Fram till 1859 utsågs en kansler var för Uppsala och Lunds universitet, oftast en prins eller annan kunglighet. Utöver kanslern fanns en prokansler vid varje universitet, i Uppsala ärkebiskopen och i Lund biskopen i Lunds stift. Dessa ledde universitetet tillsammans med rektor. År 1859 utsågs greve Gustaf Sparre till kansler för båda universiteten, även om kronprinsarna Oscar (sedemera Oscar I) och Karl (sedemera Karl XV) tidigare under seklet båda varit kansler för båda universiteten. Det gemensamma kanslersämbetet fastställdes till slut 1893 då det beslutades att det ska finnas en kansler för de båda universiteten samt för Karolinska institutet. Den officiella titeln var Kansler för rikets universitet

En stor förändring skedde 1937 när riksdagen efter en lång debatt beslutade att kanslern skulle avlönas. Kanslerns arbetsuppgifter utökades även under 1900-talet. När de nya universitetsstatuterna 1956 ändrades valet av kanslern, nu var det elektorer utsedda av lärosätena som valde kansler. En ordning som dock inte bestod så länge. 1964 inrättades ett nytt ämbetsverk, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), med Universitetskanslern som myndighetschef. Myndigheten fick ansvar för universitetens och högskolornas administrativa ledning och för planeringen av den fortsatta utbyggnaden av den högre utbildningen och forskningen. UKÄ:s styrelse bestod av kanslern som var ordförande, ordförandena i de fem fakultetsberedningarna och tre ledamöter utsedda av Kungl. Maj:t.

Som en följd av högskolereformen 1977 upphörde UKÄ att existera och ersattes 1 oktober 1976 av Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). Universitetskanslerns dubbla ansvar, att både se till att statens utbildningpolitik genomfördes, och ta hänsyn till lärosätenas åsikter, fanns kvar även inom UHÄ. En dubbel roll som fanns kvar till början på 90-talet.

UHÄ lades ner 1 juli 1992 men ämbetet universitetskansler fanns kvar, nu på den nyinrättade myndigheten Utvärderingssekretariatet, senare omdöpt till Kanslersämbetet. Med ansvar för kvalitetsbedömning av högre utbildning och forskning. Kanslersämbetet blev inte särskilt långlivat utan ersattes 1995 av Högskoleverket, med Universitetskanslern som myndighetschef.

Den 1 januari 2013 genomfördes en myndighetsreform inom utbildningsmyndigheterna, och Högskoleverkets granskande och utredande del överfördes till Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den.
Personliga verktyg
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda